2018-224-02071 EKSTERN LEKTOR I PARTICIPATORY DESIGN AND INNOVATION

Ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet København er en 1 årig stilling som Ekstern lektor ledig til besættelse fra 1. februar 2019.

Stillingsbeskrivelse

Der søges en underviser til et eksternt lektorat i Participatory Design and Ingeniør Design. Ansøgeren skal undervise i iscenesættelse af designprocesser, hvor fokus vil være på brugerindsigt og brugerinddragelse gerne med erfaringer fra både Danmark og 3. verdenslande, samt konceptualisering. Undervisningen og tilhørende vejledning vil foregå ved bachelor og kandidatuddannelserne i Bæredygtigt Design og Teknoantropologi på AAU’s campus i København. Det forventes at den kvalificerede ansøger har solid teoretisk indsigt i de pågældende fagområder baseret på en Science and Technology tilgang samt erfaring med Problembaseret Læring og vejledning af projektarbejde på universitetsniveau. Ansøgeren forventes at kunne undervise på dansk og engelsk. 

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor Erik Hagelskjær Lauridsen, tlf. nr. 6086 6610, e-mail ehl@plan.aau.dk

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaringen opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Christoffersen, est-st-hr@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 9680.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen), samt aftale mellem Finansministeriet og AC (Akademikernes Centralorganisation) om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).

Stillingsnummer

2018-224-02071

Ansøgningsfrist

17/12/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.