2018-224-02075 Eksterne lektorer

Ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er et antal stillinger som Ekstern lektor ledig til besættelse i perioden fra 1. februar 2019 - 31. januar 2022.

Stillingsbeskrivelse

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt bestå i vejledning af studenterprojekter på uddannelserne i datalogi, software, informationsteknologi og interaktionsdesign og vil fortrinsvist være på de indledende semestre, men opgaver på andre semestre kan forekomme.

Arbejdet omfatter undervisningsopgaver indenfor de studieordninger, som trækker på undervisning fra uddannelserne ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Ansøger skal derfor have indgående kendskab til fagområde og pædagogik for de relevante uddannelser.

Du skal have en datalogisk funderet uddannelse og have faglig indsigt i væsentlige datalogiske problemstillinger.
Du skal have indgående kendskab til PBL.
Du skal kunne tale og skrive dansk.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Kristian G. Olesen, 9940 9852, kgo@cs.aau.dk.

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaringen opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Christoffersen, est-st-hr@adm.aau.dk

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen), samt aftale mellem Finansministeriet og AC (Akademikernes Centralorganisation) om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).

Stillingsnummer

2018-224-02075

Ansøgningsfrist

27/12/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.