AAU logo

Vacant positions

Et eller flere ph.d.-stipendier i Human-Centered Computing (ISOBEL) (16-19076)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Datalogi, er en eller flere stillinger som ph.d.-stipendiat inden for det generelle forskningsprogram Computer Science ledig til besættelse pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger en eller flere ph.d.-studerende inden for Human-Centered Computing (HCC) til arbejde med interaktionsdesign til dynamiske lydzoner i hjemmet og på hospitaler.

Ph.d.-projektet vil fokusere på to typer interaktionsteknikker;
1) indirekte interaktion gennem forskellige fysiologiske sensorer, og
2) direkte interaktion gennem forskellige typer Natural User Interfaces, f.eks. tangible interaction eller augmented reality.

Projektet vil involvere iterativ design og implementering af brugerinterfacekomponenter til et antal interaktive lydzone prototypesystemer, og justering af disse komponenter ud fra brugerevalueringer i laboratorie og feltomgivelser. Dette vil foregå i tæt samarbejde med tre eksterne virksomhedspartnere, forskere i signalbehandling og akustik, og forskere i human-centered computing.

Det er en forudsætning, at den/de ph.d.-studerende har kompetencer inden for HCI svarende til en kandidatuddannelse i Interaktionsdesign, Vision, Graphics and Interactive Systems, eller lignende, samt en relevant teknisk bacheloruddannelse. Da brugerstudierne vil foregå på dansk, er det desuden et krav, at den/de ph.d.-studerende kan tale, læse og forstå dansk.

Den/de ph.d.-studerende forventes at varetage vejledning på bl.a. B.Sc. i Interaktionsdesign, IT, Software eller Datalogi.

Der skal vedlægges en projektbeskrivelse på max. 2 sider ekskl. referencer. Projektbeskrivelsen skal beskrive ansøgers tanker og ideer om forskningsspørgsmål inden for rammerne af ovennævnte emner.

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor Jesper Kjeldskov, jesper@cs.aau.dk.

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres regelmæssigt. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Sofie Pia Jensen, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, e-mail: spj@adm.aau.dk, tlf. 9940 3478.

Mere information om ph.d.-skolen ved det Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes via dette link: www.phd.tech.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

16-19076

Ansøgningsfrist

17/11/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.