AAU logo

Vacant positions

2019-224-02569 Eksterne lektorer indenfor Psykologi

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, er et antal stillinger som ekstern lektor ledigt ved bachelor- og kandidatuddannelsen i Psykologi. Stillingerne er til besættelse fra 1. februar 2020. Stillingerne er ledig for en periode på 3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse.

Stillingsbeskrivelse

Stillingerne indbefatter undervisning, vejledning og skriftlig og mundtlig eksamination i relation til et eller flere af følgende fagområder: social- og personlighedspsykologi, klinisk psykologi, pædagogisk psykologi, udviklingspsykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

 
Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og dokumenteret erfaring med en sådan læringstilgang er derfor en fordel.

Den kommende eksterne lektor skal være fagligt kvalificeret til at kunne varetage vejlednings- og undervisningsopgaver på bachelor- og kandidatuddannelsen i Psykologi samt sidefagsuddannelsen i psykologi. Ansøgere kan orientere sig om semestrenes faglige indhold på www.psykologi.aau.dk.

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Ansøgningen skal indeholde følgende:
 
• CV
• Dokumentation for undervisningserfaring
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
• Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Institutleder Mikael Vetner, vetner@hum.aau.dk, tlf: 9940 7362 eller Studienævnsformand Thomas Szulevicz, thoszu@hum.aau.dk,  tlf: 9940 7367
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, email: hsf-dvip@adm.aau.dk  

Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her.

Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2019-224-02569

Ansøgningsfrist

20/01/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.