AAU logo

Vacant positions

2020-224-02669 Institutleder til Institut for Energiteknik

Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINERING) ved Aalborg Universitet (AAU) søger en visionær leder til Institut for Energiteknik. Som institutleder skal du have lyst til at indgå i ledelsesarbejdet på et moderne og udviklingsorienteret fakultet og institut. Stillingen er til besættelse 1. maj 2020 eller snarest derefter. Ansættelsesstedet er i Aalborg. Instituttet er et af fem institutter på ENGINEERING og er placeret i både Aalborg og Esbjerg. Med baggrund i markant forskning og stærke kompetencer inden for energiområdet bidrager instituttet til løsning af væsentlige samfundsudfordringer. Instituttet driver og udvikler desuden en række energitekniske uddannelser og har et meget omfattende samarbejde med erhvervslivet i både ind- og udland. Institut for Energiteknik har ca. 285 ansatte, heraf er ca. 115 ph.d.-studerende. Instituttet havde i 2019 en omsætning på 160 mill. kroner, hvoraf mere end halvdelen kommer fra eksterne forskningsaktiviteter. Forskning og undervisning på instituttet dækker både termisk, elektrisk og mekanisk energiteknik med fokus på kompetencer såsom elektriske anlæg, effektelektronik, elektriske maskiner, hydraulik og termiske energisystemer. Instituttet råder desuden over laboratoriefaciliteter af meget høj standard. For mere specifik information om forskning og undervisning, se instituttets hjemmeside: www.et.aau.dk

Stillingsbeskrivelse

Som institutleder har du ansvaret for instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Du repræsenterer instituttet ind- og udadtil, og du skal derfor kunne skabe gode samarbejdsrelationer med interne såvel som eksterne parter.

En af dine vigtigste opgaver er at sikre kvaliteten af instituttets aktiviteter, både når det gælder forskning, uddannelser med baggrund i problembaseret læring, myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde. Det er også din opgave at tage vare på udviklingen af nye videnskabelige talenter samt løbende karriereudvikling af medarbejderne. Du indgår i fakultetsledelsen sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere, som har ansvaret for at lede fakultetet, herunder at gennemføre universitetets strategi.

Det er din rolle at sikre sammenhængskraft internt på instituttet. Det er vigtigt, at du lytter åbent og kommunikerer tydeligt, og at du kan lede en tværfaglig organisation med medarbejdere fordelt på to geografiske lokationer. Du skal kunne vise og kommunikere en strategisk retning med støtte fra den øvrige institutledelse.

Som institutleder har du selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af handlingsplaner for instituttets aktiviteter inden for rammerne af fakultetets strategiske fokusområder, hvor der er særlig opmærksomhed på kvaliteten af forskningen og den forskningsbaserede undervisning samt på ekstern finansiering af forskningsprojekter, såvel nationalt som internationalt.

I de kommende år har instituttet fokus på at fastholde dets forsknings- og uddannelsesmæssige styrkepositioner både nationalt og internationalt. Det skal bl.a. ske gennem en målrettet fokusering på synlighed, fx gennem publikationer og formidling. Desuden er det en vigtig opgave at håndtere og øge den store andel af eksterne aktiviteter, herunder samspillet mellem den interne og eksterne økonomi. Med henblik på at sikre instituttets forsatte vækst og udvikling ønskes der desuden et øget fokus på internationale forskningsprojekter, specielt EU-projekter.

Ligeledes er det vigtigt løbende at have fokus på at udvikle organisationen mht. forsknings- og personaleledelse, instituttets processer, arbejdsgange og værktøjer til den dynamiske hverdag og den fortsatte ekspansion. Endelig er det en meget vigtig opgave at sikre gode og inspirerende arbejdsforhold for alle instituttets personalegrupper i samspil og balance med både ovenstående punkter og instituttets overordnede mål.

Kvalifikationskrav

  • Du skal være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau eller tilsvarende, have indsigt i instituttets faglige områder og have lyst til ledelse. Erfaring med personaleledelse er en fordel.
  • Det forventes, at du har indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund.
  • Du kan vise dokumenterede resultater fra forskning i samarbejde med omverdenen og har et indgående kendskab til energiområdet på såvel nationalt som internationalt niveau.
  • Som person har du gode ledelses- og samarbejdsevner. Du er i stand til at begå dig i et internationalt orienteret universitetsmiljø, og du har gode strategiske kompetencer, der muliggør aflæsning af samfundets fremtidige behov inden for forskning, uddannelse og vidensudveksling.
  • Du bestræber dig på at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og eksternt samarbejde. Desuden forventes fokus på internationalisering på instituttet såvel som på fakultetsniveau.
  • Det forventes, at du har stærke kommunikative evner, har gennemslagskraft og kan udvise beslutningsdygtighed og handlekraft i en kompleks organisation, samt at du kan opbygge og udvikle et stærkt ledelsesteam med dig selv i spidsen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år. For den rette profil vil der være mulighed for aftale om i mindre omfang at have forskningsaktiviteter i stillingen. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt cirkulære om åremålsansættelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der kan eventuelt indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. En tilbagegangsstilling kan ske efter positiv fagkyndig bedømmelse i henhold til stillingstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter samt ansættelsesbekendtgørelsens regler herom.

Ansættelsesprocedure

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Mogens Rysholt Poulsen på tlf. 2215 1444 eller e-mail mrp@adm.aau.dk (personlig mailboks, behandles fortroligt).

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Vi forventer at afholde første samtaler onsdag d. 15 april 2020 og anden samtale d. 24 april 2020. Der vil blive anvendt personprofilanalyse for kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

Ansøgning

Ansøgningen bør bl.a. indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, uddannelse, videnskabelige kvalifikationer, ledelsesmæssige kvalifikationer, erfaring med eksternt samarbejde.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen. 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Læs mere om Aalborg Universitet på www.aau.dk

Stillingsnummer

2020-224-02669

Ansøgningsfrist

29/03/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.