AAU logo

Vacant positions

2020-224-02688 Klinisk Professor i børne- og ungdomspsykiatri

En stilling som klinisk professor i børne- og ungdomspsykiatri og som specialeansvarlig overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. august 2020 eller snarest herefter. Klinik Psykiatri Syd varetager kliniske opgaver indenfor specialet børne- og ungdomspsykiatri. For nærmere specifikation henvises til Sundhedsstyrelsens specialeplan 2017. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er ansat som overlæge ved Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital kun søge det kliniske professorat.

Stillingsbeskrivelse

Professoren har ansvaret for klinikkens forskning indenfor specialet, og der ønskes en bred styrkelse af denne forskning udgående fra Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital. I ansættelsen forventes der endvidere deltagelse i specialets undervisningsforpligtelser.

Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion og erfaring med forskningsledelse, tiltrækning af forskningsmidler og ph.d.-vejledning. Udover arbejdet i klinikken, omfatter opgaverne forskning og forskningsrelaterede aktiviteter, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere, samt udvikling af fagområdet. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitets-relateret arbejde.

Indenfor specialet er der i Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital etableret klinisk og epidemiologisk forskning, som ønskes yderligere understøttet og videreudviklet. Yderligere er der planer om at knytte klinik og forskning endnu tættere sammen, bl. a. gennem etablering af databaser til såvel klinisk som forskningsmæssig brug.

Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning, da professoren kan imødese prægraduat undervisning af lægestuderende på kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet, indenfor eget fagområde.

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er gældende og kan ses her. Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Lars Hvilsted Rasmussen på tlf.: (+45) 9940 3482, institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj på tlf. (+45) 9766 6245 eller Lægefaglig Direktør Tina Gram Larsen på tlf. (+45) 9764 4600.

Funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til Mette Ramsgaard på mrams@rn.dk eller (+45) 9764 3603.

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde curriculum vitæ samt fuldstændig publikationsliste. Endvidere ønskes en redegørelse for den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste eller udvalgte dele heraf, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige forskningsplaner.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer, på dbo@adm.aau.dk eller på tlf. (+45) 9940 7307.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2020-224-02688

Ansøgningsfrist

29/03/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.