AAU logo

Vacant positions

2020-224-02699 Post Doc til Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, er en treårig stilling som post.doc ledig til besættelse fra 1. maj 2020 eller snarest derefter. Arbejdssted er Instituttets afdeling på Campus København.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er knyttet til CUBB - Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser. CUBB har en opstartsbevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond samt de fire partner kommuner (Herning, Holstebro, Vesthimmerland og Silkeborg) på fire år (fra januar 2020). CUBB er et tæt samarbejde mellem praksis på beskæftigelsesområdet og Aalborg universitet, Institut for sociologi og socialt arbejde og Institut for politik og samfund. CUBB ledes af Dorte Caswell og Flemming Larsen (læs mere om CUBB på www.cubb.aau.dk)

CUBB arbejder som forskningsgruppe i tæt og tværfaglig dialog, så gode samarbejdsevner og interessen for at indgå i forskningssamarbejde er afgørende. Stillingen kræver stærke forskningsmæssige kvalifikationer, og lyst til at bidrage til at fremme forskningen på området. Desuden kræver stillingen kendskab til, interesse og flair for interaktion med det felt, vi forsker i og sammen med. Vi arbejder med etnografisk tilstedeværelse i kommunerne, dialogisk vidensproduktion og vidensmobilisering - og med produktion af forskningsbaseret viden, der kan få betydning i praksis.

Undervisningsmæssigt skal stillingen dække behov for undervisning og vejledning primært på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde. Derudover forventes det, at ansøgere kan undervise bredt inden for sociologi og socialt arbejde.

Kandidaten skal have en relevant, samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse (gerne sociologi, antropologi, politologi eller kandidat i socialt arbejde) samt have gennemført en ph.d. uddannelse på området. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Erfaring med eller kendskab til beskæftigelsespolitik og praksis i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet er en forudsætning.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger. I begrænset omfang kan der blive tale om varetagelse af andre opgaver.

Ansøgningen skal indeholde

  • Motiveret ansøgning.
  • Opdateret CV.
  • Fuldstændig publikationsliste.
  • Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maks. være vedlagt 5 publikationer.
  • Medforfattererklæring, Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring
  • Eksamensbeviser (Kandidat- og Ph.d.-bevis).
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio. Vejledning til undervisningsportfolio

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Trond Beldo Klausen, tlf. 9940 2602, e-mail tbk@socsci.aau.dk

For yderligere oplysninger om instituttet, se www.soc.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk

Arbejdssted
København

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2020-224-02699

Ansøgningsfrist

03/04/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.