AAU logo

Vacant positions

2020-224-02725 Hjælpelærer til Oecon-uddannelsen

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for Oecon-uddannelsen er en stilling som studenterunderviser/hjælpelærer i faget mikroøkonomi II ledig til besættelse fra 1.9.2020.

Stillingsbeskrivelse

Arbejdsopgaverne vil primært omfatte aktiviteter i forbindelse med øvelsesaktiviteter inden for undervisning i mikroøkonomi på oecon-uddannelsen. Øvelsesaktiviteten vil være i forbindelse med kurset Mikroøkonomi II på studiets 3. semester.

Timetal: 20 timer

Kvalifikationskrav

Det forventes, at du i samarbejde med den centrale underviser er i stand til selv at strukturere og tilrettelægge din arbejdstid og dine arbejdsopgaver og overholde nødvendige deadlines. Jobbet kræver endvidere gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på både dansk og engelsk. Det er en fordel, hvis du besidder stærke IT-kundskaber, god talforståelse og matematiske kompetencer samt god samarbejdsevne.

Ansættelse som hjælpelærer forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som hjælpelærer skal indeholde:

-          Kort begrundet ansøgning
-          Udskrift af studiejournal
-          CV

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: lektor Jacob Rubæk Holm, tlf. 9940 8247, e-mail: jrh@business.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen som studenterunderviser, hjælpelærer sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 06.06.2019 for studenterundervisere ved universiteter mv.

Stillingsnummer

2020-224-02725

Ansøgningsfrist

15/04/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.