AAU logo

Vacant positions

2020-224-02824 Institut for Økonomi og ledelse søger et antal videnskabelige assistenter inden for forretningsudvikling, strategi og virksomhedsanalyser

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Økonomi og Ledelse, er et antal tidbegrænsede 2-årige stillinger som videnskabelig assistent ledig til besættelse fra 1. august eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger et antal videnskabelige assistenter primært inden for forretningsudvikling, strategi og virksomhedsanalyser, der selvstændigt kan varetage en række forskningsrelaterede opgaver.

Der er tale om fuldtidsstillinger, som kobler sig tæt op ad instituttets mål om at blive en Business School, hvor problembaseret forskning i samarbejde med virksomheder og organisationer er helt centralt. Stillingerne er tidsbegrænset til to år, og vi ser gerne ansøgninger fra kandidater både med og uden ph.d.-grad. Vi forventer, at du kan tiltræde 1. august 2020 eller snarest derefter. 

Om stillingen
Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver bidrag til forskningsbaserede analyser i virksomheder og organisationer med henblik på at få resultaterne publiceret. Vi søger derfor personer med:

• Erfaring med akademisk litteratursøgning, gerne systematisk f.eks.med Scopus eller Google Scholar
• Erfaring med håndtering af spørgeskemaundersøgelser
• Erfaring med deskriptiv statistik
• Erfaring med planlægning af forskningsinterviews, dataopsamling og strukturering af data i kvalitative forskningsprojekter, inklusive opstilling af metodeafsnit
• Erfaring med brugen af analyse-værktøjet Nvivo
• Erfaring med dokumenthåndtering i eksempelvis End-note 

Du vil komme til at arbejde sammen med flere forskere inden for de forskellige faglige områder. Du vil blive involveret i gennemførelsen af forskellige forskningsprojekter, ligesom der løbende kan være mulighed for at medvirke på forskningsartikler samt i instituttets øvrige formidlingsaktiviteter. Endelig vil der være en række ad hoc opgaver. 
Stillingerne giver gode muligheder for at være involveret i igangværende og nystartede forskningsprojekter og i netværk med private og offentlige virksomheder og organisationer, ligesom stillingen også vil udbygge dine kompetencer vedr. forskningsbaseret formidling. 

Kvalifikationskrav
Vi forventer, at ansøgerne har (eller er tæt på at færdiggøre) en kandidatgrad inden for instituttets faglige områder eller i beslægtede samfundsvidenskabelig områder. En meget vigtig kompetence er evnen til at gennemføre forskningsbaserede undersøgelser og stå i spidsen for formidlingen af resultaterne. Desuden er gode samarbejdsevner og omhyggelighed vigtige egenskaber i stillingerne.

Ansøgningen skal indeholde:
• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Uddannelse (Kandidatbevis m.v.).
• Videnskabelige kvalifikationer.
• Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndig person.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra den sagkyndige person de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder, Christian Nielsen, tlf. 99402702, e-mail chn@business.aau.dk Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: https://www.business.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til  HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk.

Arbejdssted
Aalborg

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2020-224-02824

Ansøgningsfrist

21/06/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.