AAU logo

Vacant positions

2020-224-02836 Studielektor i dansk/engelsk (og evt. andre fag) ved Adgangskursus, Aalborg Universitet (vikariat)

Ved Adgangskursus på det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, er en stilling som studielektor i dansk og/eller engelsk (og evt. andre fag) ledig fra den 01.08.2020 eller snarest derefter og til 15.01.2021. Stillingen er på fuld tid. Arbejdsstedet er i Esbjerg. Hvem er vi? Adgangskursus er en adgangsgivende eksamen til ingeniør- og maskinmesteruddannelser og er et alternativ til andre adgangsgivende eksamener som STX, HF, HTX, HHX og lignende. Adgangskursus har afdelinger i Aalborg og Esbjerg. Adgangskursus henvender sig til håndværkere eller andre, som har tilegnet sig noget praktisk erfaring, og som nu vil læse en ingeniør- eller maskinmesteruddannelse, men mangler en adgangsgivende eksamen. Adgangskursus tilbyder også enkeltfag til dem, som har en adgangsgivende eksamen, men som mangler nogle fag på specifikke niveauer. På Adgangskursus undervises i fagene dansk, engelsk, fysik, kemi og matematik. Se mere på: http://www.ak.aau.dk/

Stillingsbeskrivelse

Vi søger en studielektor til primært at varetage undervisningen i dansk og/eller engelsk på gymnasialt niveau, men afhængigt af din faglige baggrund vil også andre af fagene i Adgangskursus’ fagrække kunne være aktuelle (fysik, kemi eller matematik).

Vi søger en underviser med gode formidlingsevner, som brænder for at motivere og inspirere vores studerende. Du varierer din undervisning via brug af forskellige didaktiske og pædagogiske metoder, ligesom du har erfaring med relevante IT værktøjer. Du formår selvstændigt som i samarbejde med øvrige kolleger at planlægge og gennemføre undervisningen inden for dit fagområde.

Vi tilbyder dig et spændende vikariat i et fagligt udviklende miljø med gode kolleger og tæt kontakt til de studerende.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til studielektor Peter Helstrup Madsen, mail: phm@staff.aau.dk  

Oplysninger om Adgangskursus eller stillingen i øvrigt kan fås ved henvendelse til studieleder Henrik Brohus, mail: hb@civil.aau.dk eller tlf. (+45) 4018 3042.

Der afholdes samtaler den 17. juni 2020.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet til stillingen er en kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer. Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver.

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV
  • Eksamensbevis
  • Videnskabeligt arbejde; publikationsliste samt evt. max. 5 publikationer
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer / undervisningsportfolio (skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her 

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Partner Lise Søndergård Jacobsen, est-ef-hr@adm.aau.dk eller tlf. (+45) 9940 9567.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2020-224-02836

Ansøgningsfrist

07/06/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.