AAU logo

Vacant positions

2020-224-02852 Studenterinstruktorer i Skatteret

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk institut, er et antal stillinger som studenterinstruktor, i faget Skatteret på jurastudiets 7. semester og på  erhvervsøkonomi-jurastudiets 5. semester, ledige til besættelse fra 1. september 2020 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse


Juridisk institut søger et antal studenterinstruktorer til brug for undervisningen i efteråret 2020 i faget Skatteret. Faget Skatteret er nyt og erstatter Grundlæggende skatteret og Realisationsbeskatning fra efteråret 2020 og består af elementer fra begge fag.

Som studenterinstruktor i Skatteret skal du varetage 10 x 2 timers instruktion. I jobbet får du til opgave at supplere forelæsningerne som underviser på et mindre hold af studerende. Der vil primært være tale om at supplere undervisningen ud fra opgaver, som de studerende forventes at have løst inden studenterinstruktionen. Dertil kommer retning af øvelsesopgaver. Undervisningen ligger i perioden 1. september til 1. december 2020. 

Hver studenterinstruktor ansættes med maks 40 timer i efteråret 2020.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som studenterinstruktor forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Den studerende skal have gennemført og bestået Grundlæggende Skatteret med et tilfredsstillende resultat. Det er ikke en forudsætning at den studerende har bestået faget Realisationsbeskatning for at opnå ansættelse, men det er en fordel, da en del af faget udgøres af elementer fra Realisationsbeskatning. Øvrige studerende kan ansættes, hvis instituttet vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen. 

Det vil være en fordel, at du har undervisningserfaring, men det er ikke en betingelse. 

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som studenterinstruktor skal indeholde:

-          Kort begrundet ansøgning
-          Udskrift af studiejournal
-          CV

Yderligere oplysninger vedrørende stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til den fagansvarlige, professor MSO Liselotte Madsen på tlf. 9940 2812. 

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen som studenterunderviser, hjælpelærer sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 06.06.2019 for studenterundervisere ved universiteter mv.

Stillingsnummer

2020-224-02852

Ansøgningsfrist

05/06/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.