AAU logo

Vacant positions

2020-224-02953 Klinisk Assistent i Onkologi

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut er en stilling som Klinisk Assistent indenfor klinisk onkologi ledig fra d. 1. september 2020, eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som Klinisk Assistent vil indeholde opgaver indenfor såvel forskning som undervisning.

Forskningsmæssigt vil stillingen primært fokusere på et forskningsprojekt omhandlende diagnostiske, prognostiske og prædiktive analyser af patienter med Colorektal cancer.

Den kliniske assistent skal derudover varetage undervisningsopgaver i et mindre omfang. Undervisningsforpligtigelsen vil hovedsageligt ligge inden for det onkologiske speciale på den medicinske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinisk professor Ursula Falkmer på 9766 1411.

Kvalifikationskrav

Ansættelsen som Klinisk Assistent forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen og det vil være relevant at ansøger har godt kendskab til det onkologiske speciale.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring inden for det onkologiske speciale vil blive foretrukket.

Den ansatte skal være vant til patientkontakt og skal kunne indgå i et tværfagligt forskningsteam.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret tekst, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge
  • Opdateret curriculum vitæ 
  • Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader) 
  • Videnskabelige kvalifikationer
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
  • Referencer/anbefalinger 
  • Personlige data

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Den samlede ansættelse som Klinisk Assistent kan ikke være på mere end 4 år ved det samme institution, genansættelse ud over 4 år kan ikke finde sted (iht. Stillingsstrukturen).

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Dini Boer mail dbo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7307. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for Læger i staten eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

2020-224-02953

Ansøgningsfrist

24/07/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.