AAU logo

Vacant positions

2020-224-03031 Klinisk Assistent inden for Infektionsmedicin

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut er en stilling som Klinisk Assistent inden for infektionsmedicin ledig fra den 1. december 2020, eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som Klinisk Assistent vil indeholde opgaver inden for såvel forskning som undervisning.

Forskningsmæssigt vil stillingen primært fokusere på mikrobiota i tarmen og relation til sygdom.

Den kliniske assistent vil derudover også skulle varetage undervisningsopgaver i et mindre omfang. Undervisningsforpligtigelsen vil hovedsageligt ligge inden for det infektionsmedicinske speciale på den medicinske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg universitetshospital, mail: henrik.nielsen@rn.dk

Ansættelsen som klinisk assistent forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen og det vil være relevant at ansøger har godt kendskab til patienter med sygdomme indenfor infektionsmedicin og gastroenterologi.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring inden for mikrobiologi (erfaring med molekylære metoder og bioinformatik), gastroenterologi og infektionsmedicin vil blive foretrukket.

Den ansatte skal være vant til patientkontakt og skal kunne indgå i et tværfagligt forskningsteam.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge
  • Opdateret curriculum vitæ
  • Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader)
  • Videnskabelige kvalifikationer
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
  • Referencer/anbefalinger
  • Personlige data

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Den samlede ansættelse som Klinisk Assistent kan ikke være på mere end 4 år ved det samme institution, genansættelse ud over 4 år kan ikke finde sted (iht. Stillingsstrukturen).
Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk tlf. 9940 7968.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for Læger i staten eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

2020-224-03031

Ansøgningsfrist

23/09/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.