AAU logo

Vacant positions

Ph.d.-stipendium i immunterapi (21-20061)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle studieprogram "Clinical Science and Biomedicine". Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. 

Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab. Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk. 

Ph.d.-projektet omhandler eksperimentel immunterapi i musemodeller for kræft, hvor der skal analyseres immuncelle infiltration, og aktivering i tumorerne. Derudover skal der arbejdes in vitro med aktivering og modning af immunceller generet fra mennesker og mus. 

Ph.d.-stipendiet knytter sig til et forskningsprojekt på AAU, under ledelse af lektor Emil Kofod-Olsen, og er en del af et større samarbejdsprojekt, støttet af Novo Nordisk innovation program, under ledelse af lektor Martin Roelsgaard Jacobsen, AU. Projektet udføres på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi AAU, men der vil kunne forekomme forskningsaktiviteter på Institut for Biomedicin, AU.

Ansøgere forventes at have erfaring med Western blotting, confocal mikroskopi, flowcytometri og ELISA, samt evt. erfaring med in vivo cancermodeller. Det vil være en fordel, at ansøger har dyreforsøgstilladelse, men ellers vil der være mulighed for dyreforsøgskursus i efteråret 2020.

Den ph.d.-studerende forventes at assistere med laboratoriekursus i immunologi og mikrobiologi. 

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Emil Kofod-Olsen, email: ekol@hst.aau.dk.

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres regelmæssigt. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Kristian Østergaard, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: krs@adm.aau.dk, tlf. 99 40 35 12.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: www.medicine.aau.dk og en ph.d.-forening (PAU) for alle fakultetets ph.d.-studerende: www.pau.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

21-20061

Ansøgningsfrist

21/09/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.