Vacant positions

2020-224-03065 Postdoc til forskningsprojekt om indsatser for udsatte gravide

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er der pr. 1. december 2020 en 2-årig stilling ledig som postdoc.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. 

Postdoc stillingen er tilknyttet et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet, Region Nordjylland og 7 nordjyske kommuner som har til formål at evaluere og bidrage til udvikling af den forbyggende indsats for udsatte gravide og familier og herigennem reducere social ulighed i sundhed. 

Projektet omfatter en evaluering af den tværsektorielle, forebyggende indsats for udsatte gravide (svangreomsorgens gruppe 3) i Nordjylland. En kort projektbeskrivelse kan se her

Postdoc’en skal lede projektet, som omfatter to dele: 
1. En virkningsevaluering af den tværsektorielle indsats med dataindsamling på alle regionens 3 fødesteder samt de 7 deltagende nordjyske kommuner (projektets hoveddel). 
2. Samarbejde med praksis omkring en etablering af en registrering af visitationen af gravide med psykosociale risikofaktorer mhp. kortlægning af visitationsmønstre 

Postdoc’en forventes at kunne navigere i et tværfagligt og tværsektorielt felt og indgå i en åben og inddragende dialog med gravide og familier i udsatte positioner. Forskeren vil desuden skulle:
• koordinere samarbejdet i projektgruppen og med den tværfaglig og tværsektorielle følgegruppe
• selvstændigt varetage projektledelsen, herunder af den omfattende dataindsamling og analyse samt formidling af resultaterne
• supervisere forskningsårsstuderende og studentermedhjælp samt kandidatstuderende tilknyttet projektet 

Vi kan tilbyde et spændende job i et ungt og multi-diciplinært forskningsmiljø, hvor forskeren bliver del af Forskningsteamet for kvinder, børn og familiers sundhed, som ledes af lektor og forskningsleder Charlotte Overgaard. Teamet er del af Forskningsgruppen for Folkesundhed og Epidemiologi. 

Kvalifikationer:
• En ph.d. grad med fokus på evaluering og kvalitativ metode, gerne indenfor interventionsforskningen/evaluering af sociale indsatser. Erfaring med virkningsevaluering/realistisk evaluering en fordel.
• Stærkt teoretisk fundament indenfor folkesundhed, sundhedssociologi og/eller sundhedsantropologi
• Gode evner ift. dialog og samarbejde med forskellige typer af praksisfelter  
• Erfaring med vejledning, gerne af forskningsårs- eller specialestuderende

Yderligere oplysninger om stillingens indhold fås ved henvendelse til lektor Charlotte Overgaard tlf. +4524829815; e-mail: co@hst.aau.dk 

Kvalifikationskrav

Stillingen som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau eller lignende. Ansættelsen som postdoc kan ikke overstige 4 år samlet set ved Aalborg Universitet (totalt set 8 år ved danske universiteter, heraf max. 6 år som postdoc eller adjunkt ved samme institution).

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.)
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk eller på tlf.: 99407968 .

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.
Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2020-224-03065

Ansøgningsfrist

04/11/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.