Vacant positions

2020-224-03207 Videnskabelig Assistent, Institut for Planlægning, PBL

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Planlægning, er en 1 årig stilling som Videnskabelig assistent i Problembaseret læring indenfor Ingeniør- og Naturvidenskab ledig fra 1. februar 2021 eller snarest derefter. Hos Institut for Planlægning er vi ca. 200 medarbejdere fordelt på campus i Aalborg og København. Instituttet leverer banebrydende forskning og undervisning inden for planlægning, teknologi og samfund med henblik på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid. Vi er tværfagligt forankret i de tekniske, natur- og samfundsvidenskabelige discipliner og præsenterer en unik kombination af samfunds- og teknologiforståelse, hvor digitale og teknologiske løsninger samtænkes med samfundets behov. Vores forskning danner grundlag for uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke, og som en del af Aalborg Universitet hviler instituttet på en samfundsengagerende og problemorienteret tilgang. Det er også netop på Institut for Planlægning, at UNESCO-center for problembaseret læring har hjemme. Det er med til at sikre, at vi skaber uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og et samfund med stigende fokus på teknologi, digitalisering, bæredygtighed og partnerskaber til en bæredygtig omstilling.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsmæssigt relaterer stillingen sig til Aalborg Centeret for Problembaseret læring i relation til ingeniør- og naturvidenskab samt bæredygtighed under formandskab af UNESCO.

Vi søger en medarbejder, der kan gå engageret ind i forskning om tværfaglighed med særligt fokus på projektorganiseringer, så som mega-projekter samt problemområder. Dette kan fx være i relation til bæredygtighed, som kan rammesætte et tværfagligt problembaseret projektarbejde. Endvidere forventes det, at du kan gå dække bredt og understøtte centerets opgaver, fx i forbindelse med organiseringen af internationale konferencer.

Undervisning vil hovedsageligt ligge inden for problembaseret læring – primært på 1. Studieår på ingeniør- og naturvidenskabelige studier. Herudover kan der forventes undervisning på kandidatniveau på tværs af de ingeniør og naturvidenskabelige fakulteter med henblik på introduktion til Aalborg PBL modellen for studerende, der ikke tidligere har studeret på Aalborg Universitet.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Professor Anette Kolmos ak@plan.aau.dk, Tlf. 20 20 42 08.

Aalborg Universitet leverer forskning og uddannelser i verdensklasse. For tredje år i træk har vi placeringen som Europas bedste og verdens fjerde bedste ingeniøruniversitet på listen ”Best Global Universities” offentliggjort af U.S. News & World Report. Vores forskning og uddannelser er tværfagligt funderede og bygger på tætte samarbejder med erhvervslivet. Heraf stammer også vores verdenskendte PBL-undervisningsmodel, der tager udgangspunkt i løsningen af virkelighedens problemer. Disse samarbejder og vores anerkendte forskning bidrager med nye indsigter, nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer og viden, der ændrer verden.

Mere end 20.000 studerende er indskrevet på Aalborg Universitet, hvoraf over 10% er internationale studerende fra forskellige lande verden over. Til at betjene dem har vi 3500 ansatte, der fordeler sig på Aalborg Universitets hovedcampus i Aalborg og vores afdelinger i København og Esbjerg.

Kvalifikationskrav:
Videnskabelig assistent kræver kvalifikationer på kandidatniveau.  

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret tekst, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge
  • Opdateret curriculum vitæ
  • Kopi af relevante eksamensbeviser (kandidat og evt. ph.d.)
  • Videnskabelige kvalifikationer. Ansøgerne må max. vedhæfter 5 publikationer. 
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
  • Referencer/anbefalinger
  • Personlige data

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Sanne V. Hejlesen, est-st-hr@adm.aau.dk tlf. (+45)  99 40 39 72.

Ansættelse som videnskabelig assistent kan højst ske for en periode af indtil 3 år. Genansættelse som videnskabelig assistent ud over 3 år kan ikke finde sted. Yderligere information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2020-224-03207

Ansøgningsfrist

11/12/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.