Vacant positions

Administrativ medarbejder med fokus på projektadministration til Klinisk Institut, AAU, i København

Da Klinisk Institut ved Aalborg Universitet har fået tilknyttet et nyt Grundforskningscenter, har vi brug for yderligere kræfter til at løse de administrative opgaver i instituttet. Vi har behov for en medarbejder, som kan sikre en professionel drift af økonomien og den strategiske udvikling af økonomien i Grundforskningscenteret, samt kan sikre en professionel drift af andre eksternt finansierede projekter i instituttet sammen med gode kolleger. Stillingen ønskes besat fra 1. april 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på fuld tid og er organisatorisk placeret ved Klinisk Instituts sekretariat. Det fysiske arbejdssted er ved Klinisk Instituts Grundforskningscenter for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT) beliggende A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København.

Stillingsbeskrivelse

Som administrativ medarbejder ved Klinisk Institut vil du blive en del af et sekretariat på 16 medarbejdere, hvoraf de 15 arbejder i Aalborg. Sekretariatet understøtter institutledelsen bredt og sikrer gennem tæt samarbejde med universitetets øvrige administrative afdelinger en professionel drift af instituttet.

I hverdagen vil du være fysisk placeret sammen med forskere og administrative medarbejdere ved Grundforskningscenteret og dermed have tæt kollegial kontakt til dem.

Vi er omgivet af et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, hvor tonen er uformel, engagementet højt, og hvor der er et stort fokus på uddannelsen af de bedste læger i et tæt samarbejde med Region Nordjylland. Til tider har vi en hektisk og omskiftelig hverdag, men vi sætter udvikling, samarbejde og et godt arbejdsklima meget højt, så vi når i mål ved fælles hjælp.

Du vil blive en del af økonomiteamet, hvor 75% af din arbejdstid vil bestå af opgaver for Grundforskningscenteret, som ledes af professor Tine Jess. I Grundforskningscenteret vil du stå for økonomisk administration af projektbevillingen samt for strategi og fundraising, hvilket er grunden til at dit arbejdssted er i København. De resterende 25% af din arbejdstid vil bestå af administration af andre af instituttets forskningsprojekter.

Opgaverne er primært:
 • Projektadministration af Grundforskningscenterbevilling og andre eksternt finansierede projekter, herunder:
  - Gennemsyn af projektbudgetter inden indsendelse af ansøgninger til
     f.eks. forskningsråd, EU, Lundbeckfonden, Novo Nordisk m.v.
  - Bistå projektledere med budgetudarbejdelse
  - Registrering af afsendte ansøgninger
  - Projektoprettelse
  - Løbende økonomiopfølgning i samarbejde med projektledere
  - Afrapportering til bevillingsgiver og internt i Instituttet
  - Administration af instituttets bevillinger fra Region Nordjylland
  - Strategisk ansvar for fundraising i Grundforskningscenteret

Da Klinisk Instituts administration primært er beliggende i Aalborg, skal du forvente noget rejseaktivitet til Aalborg. 
Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ole Schjødt Kjær på osk@dcm.aau.dk eller tlf.: 9940 8429.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du:

 • Enten har en akademisk uddannelse på kandidatniveau med betydelig erfaring i projektøkonomistyring og indsigt i fondsverdenen, eller en kontorfaglig uddannelse med tilsvarende kvalifikationer
 • Har interesse og flair for økonomiopgaver
 • Er god til at igangsætte, organisere og følge op på opgaver, samt operere med mange deadlines
 • Har et godt overblik og systematisk sans, der gør dig i stand til at varetage og koordinere mange opgaver, samt sikre at alt huskes og følges helt til dørs
 • Arbejder selvstændigt og strategisk
 • Trives med at arbejde på distancen, da dine administrative kollegaer arbejder i Aalborg
 • Kan lide at arbejde i en stor og kompleks organisation med mange forskellige medarbejdergrupper
 • Er serviceminded, fleksibel og god til at samarbejde
 • Har et godt humør og en konstruktiv tilgang til opgaverne

Vi tilbyder en arbejdsplads, der er kendetegnet ved:       

 • At være udviklingsorienteret
 • At der er plads til forskellighed
 • At vi selv har mulighed for at præge hverdagen
 • At vi har en positiv og konstruktiv tilgang til tingene
 • At vi tager udfordringerne med godt humør og lægger vægt på en uformel omgangstone.

Hvem er vi ?

Klinisk Institut bedriver forskning inden for de kliniske specialer, som også findes på hospitalerne, og forskningen er struktureret i de samme forskningsenheder, som hospitalerne anvender. Det betyder, at instituttet har tilknyttet cirka 40 forskningsenheder med hvert deres lægefaglige speciale. Ud over disse forskningsenheder har instituttet tilknyttet en række andre forskningsenheder og centre: Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Center for Almen Medicin, Center for Klinisk Forskning, Center for RNA Medicine og Grundforskningscenter for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT). De sidste 2 centre er beliggende i København.

Klinisk Institut er primært placeret i Forskningens Hus, som er ligger ved Aalborg Universitetshospital Syd. Forskningens Hus samler forskningsmæssige kompetencer fra en bred vifte af universitetshospitalets afdelinger og faggrupper. Dette skaber et stærkt og dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, hvor husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder og udveksle de seneste erfaringer og forskningsresultater med hinanden. I 2023 flytter Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital til Aalborg Øst i nye bygninger. Instituttet flytter i SUND-AAU-bygningen, mens universitetshospitalet flytter til Nyt Aalborg Universitetshospital. Ud over hovedarbejdspladsen i Aalborg har instituttet også aktiviteter ved Aalborg Universitets afdelinger i Hjørring og København.

Fælles for de fleste af instituttets opgaver og ansvarsområder er, at de løses i tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital. Den nære forbindelse stiller store krav til at instituttets medarbejdere skal "holde tungen lige i munden" mht. at holde de universitære og hospitalsmæssige forhold adskilt. Dette er i særdeleshed vigtigt i forbindelse med administration af instituttets forskningsprojekter.

Om processen og det formelle

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 16/3 2021. Ansættelsessamtalerne bliver afholdt online.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker alt efter din uddannelsesmæssige baggrund enten iht. OAO-S-fællesoverenskomsten, organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. eller iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen hvis ansættelse sker som AC fuldmægtig.

Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen for ansøgere, som ikke allerede er ansat ved AAU.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen

Stillingsnummer

1141949

Ansøgningsfrist

07/03/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.