Vacant positions

2021-224-03374 Videnskabelig assistent, forskningsgruppen It og Læringsdesign (L-ILD), campus Aalborg

Forskningsgruppen It og Læringsdesign (L-ILD) ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Campus Aalborg, søger en videnskabelig assistent fra 1. april 2021 eller snarest derefter. Stillingen, der er på fuld tid i 2021 og derefter på 6 timer om ugen, løber i 2 år og 3 måneder

Stillingsbeskrivelse

Der søges en kandidat med følgende kvalifikationer:

  • En kandidatgrad i fx it, læring og organisatorisk omstilling, pædagogik, lærings- og uddannelsesstudier
  • Erfaring med at indgå i forskningsprojekter inden for digital teknologi, pædagogik og læring
  • Erfaring med undervisning på universitetsniveau inden for it, læring, organisatorisk omstilling, interaktionsdesign mv.
  • Stærke analytiske og akademiske kompetencer og erfaring med at indgå i og interesse for at understøtte projektaktiviteter, digitalisering, ansøgningsskrivning, mv.Stillingen vil være knyttet til forskningsgruppen L-ILD, herunder forskningslaboratoriet X-lab, samt til en række af forskningsgruppens forskningsprojekter.For mere information om Institut for Kultur og Læring henvises til instituttets hjemmeside https://www.kultur.aau.dk/
  • Forskningsgruppen It og Læringsdesign (L-ILD) forsker i it’s muligheder for at kvalificere læring og styrke kreativitet og innovation. L-ILD arbejder både grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning i samarbejde med eksterne partnere om IT, læring og didaktik:
    https://www.en.culture.aau.dk/research/research-groups/l-ild
  • Det vil desuden være en fordel at have vejledningserfaring på universitetsniveau, samt erfaring med PBL-baseret undervisning og vejledning.

Videnskabelig assistent
En stilling som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset stilling på op til 3 år med henblik på varetagelse af forskning og/eller undervisning. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelig assistent uden yderligere varsel.

Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

• CV 
• 
Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes fem publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
• Eksamensbeviser (Kandidatbevis og eventuelt ph.d.-bevis)

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved mailhenvendelse til professor Eva Brooks, eb@hum.aau.dk


Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.


Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen. 

Stillingsnummer

2021-224-03374

Ansøgningsfrist

05/03/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.