Vacant positions

2021-224-03422 Studielektor i Socialt Arbejde og Socialrådgivning

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er en eller flere fuldtidsstillinger som studielektor i socialt arbejde og socialrådgivning ledig til besættelse fra 1. juli, 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet er en professionsbacheloruddannelse med ca. 600 studerende. Stillingen knytter sig til et uddannelsesmiljø præget af engagement, udvikling og ambitioner om at uddanne kompetente socialrådgivere, der kan bidrage til at løse vigtige samfundsopgaver inden for socialt arbejde og socialrådgivning.

Stillingsindholdet er undervisning, projekt- og opgavevejledning, koordinering og dertil relaterede opgaver ved Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet. Undervisningen knytter sig til socialt arbejde og socialrådgivning herunder anvendelse og omsætning af samfundsvidenskabelig, juridisk og psykologisk viden til kompetencer i socialrådgivning og socialt arbejdes praksis.

Stillingen er opdelt tidsmæssigt således, at 80 % udgør undervisning, koordinerende og tilsvarende opgaver, og 20 % udgør udviklingsopgaver.

Kvalifikationskrav
Det er en forudsætning, at ansøgere til stillingen er uddannet som Socialrådgiver, har en kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau, og har dokumenterede undervisningskvalifikationer. Ansøgere med længerevarende erfaring med og bredt kendskab til socialt arbejdes praksis foretrækkes, og i særlig grad foretrækkes erfaring inden for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier. Det forventes at ansøgere er orienteret mod forskningsbaseret undervisning og indgår aktivt i et af instituttets miljøer for forskning i socialt arbejde. Endelig er det en fordel at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

Ansøgningen skal indeholde
  • Motiveret ansøgning.
  • Opdateret CV.
  • Eksamensbevis.
  • Fuldstændig publikationsliste med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedlægges 5 publikationer.
  • Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio, som skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau. Vejledning til undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.
AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Trond Beldo Klausen, tlf. 99402602, e-mail tbk@socsci.aau.dk.  

Ansøgere kan derudover med fordel orientere sig på instituttets hjemmeside, hvor der også findes information om Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet: http://www.soc.aau.dk/.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Arbejdssted
Aalborg

Stillingsnummer

2021-224-03422

Ansøgningsfrist

27/04/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.