Vacant positions

2021-224-03443 Videnskabelig assistent i Climate Risk Reporting Research

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU Business School, er en tidbegrænset 1-årig stilling på fuld tid som videnskabelig assistent indenfor Climate Risk Reporting Research ledig til besættelse fra 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen knytter sig til forskningsprojektet Climate Risk Reporting by Pension Schemes – International Evidence. Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt være:

 • Assistere forskningslederen med indholdsanalyse af risikorapporteringsoplysninger fra en stikprøve af danske, australske, svenske, finske, britiske og amerikanske pensionsordninger fra deres seneste offentligt tilgængelige årsrapport 2015-2020 samt bæredygtighedsrapporter
 • Assistere med empiriske resultater og analyseresultater i forbindelse med udarbejde af den endelige forskningsrapport.
 • Andre opgaver kan også forekomme.

 Kvalifikationskrav

 • Du har en kandidatuddannelse, eller er ved at færdiggøre den, gerne inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.
 • Gode engelsk kundskaber.
 • Du må gerne have stiftet bekendtskab med risk management, dette er dog ikke et krav.
 • Gode analytiske- og kommunikative evner i forhold til at udarbejde rapporter mv.
 • Kendskab til MS Office, herunder Excel, Powerpoint og Word
 • God til at arbejde inden for deadlines.
 • Erfaring med statistiske metoder og analyseprogrammer, eksempelvis SAS
Ansøgningen skal indeholde
 • Motiveret ansøgning.
 • Opdateret CV.
 • Uddannelse (Kandidatbevis m.v.).
 • Dokumentation for videnskabelige kvalifikationer.
 • Dokumentation for øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndig person.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Allan Næs Gjerding, tlf. 9940 8245, e-mail ang@business.aau.dk. Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: https://www.business.aau.dk/

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til  HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdssted
Aalborg

Stillingsnummer

2021-224-03443

Ansøgningsfrist

25/04/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.