Vacant positions

Klinisk Professor inden for Lungemedicin (2021-224-03447)

En stilling som klinisk professor indenfor Lungemedicin og som overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 01.07.2021 eller snarest derefter. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere, som allerede er overlæger ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat.

Stillingsbeskrivelse

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

Afdelingen har 27 læger, hvoraf 14 er speciallæger. Der er 24 lungemedicinske sengepladser og et stor ambulatorium med patienter inden for alle lungemedicinske subspecialer.

Afdelingens forskningsprofil har fokus på KOL og afledte effekter af denne sygdom samt lungekræft, med særlig interesse for lungehindekræft.

Der er stor forskningsaktivitet og den prægraduate undervisning varetages af afdelingens professorer/lektorer. I afdelingen er der stort fokus på uddannelse, trivsel og tryghed imellem læger og andre sundhedsprofessionelle kolleger.

Arbejdsopgaverne vil - udover det kliniske arbejde i afdelingen - omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion og erfaring med forskningsledelse, tiltrækning af funding og ph.d.-vejledning. Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her. 

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde følgende:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.) 
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data. 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bed skemaet rekvireret på hemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.
   
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR Partner, Jeannette Bøgh,  e-mail: jebo@adm.aau.dk,  tlf. (+45) 9940 7968.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutleder Sten Rasmussen på tlf. (+45) 25520462, koordinerende koordinerende professor Bodil Steen Rasmussen på tlf. (+45) 97661864 eller ledende overlæge Steffen Kristensen på tlf. (+45) 97664732.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Steffen Kristensen på tlf. (+45) 97664732.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2021-224-03447

Ansøgningsfrist

13/05/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.