Vacant positions

2021-224-03478 Ekstern lektor - HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Til uddannelsen HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring søges en eller flere eksterne lektorer. Stillingen vil omfatte primært vejledning i projektstyring, finansiel rådgivning, strategisk ledelse mm., samt afvikling af eksamen. Forventet ansættelse d. 15. juni 2021. Ansættelsen sker for en periode på 1-3 år. 

Stillingsbeskrivelse

Ansættelsen sker for en periode på 1-3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav

For at komme i betragtning til stillingen forventes det, at ansøgeren har en relevant uddannelse– eller tilsvarende kompetencer. Derudover foretrækkes ansøgere med vejledningserfaring (herunder Problem-baseret-læring). Kandidater med relevant praktisk uddannelse foretrækkes. Desuden kræves længere relevant praktisk erfaring inden for ovenstående fagområder.  Den rette kandidat skal også kunne vejlede, og gennemføre eksamen, i et eller flere af fagene/projekter på HD Regnskab og Økonomistyring, som omfatter eksternt regnskab, økonomistyring, finansiel styring og rådgivning, skatteret, projektledelse mm.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Kort motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer. Kopi af eksamensbevis skal vedhæftes
  • dokumentation for undervisningserfaring

 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Koordinator på HDR, Thomas Borup Kristensen, borup@business.aau.dk, tlf. 51907360.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Arbejdssted:
Aalborg

Stillingsnummer

2021-224-03478

Ansøgningsfrist

11/05/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.