Vacant positions

2021-224-03582 Videnskabelig Assistent indenfor human-computer interaction, Institut for Datalogi

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Computer Science er en stilling som videnskabelig assistent Videnskabelig Assistent indenfor human-computer interaction til besættelse 1 august 2021 eller snarest derefter. Stillingen er for 1 år.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsmæssigt vil stillingen som videnskabelig assistent ligge indenfor forskningsfeltet human-computer interaction (HCI) med forankring i forskningsgruppen Human-Centered Computing på Institut for Datalogi. 

Kandidaten til denne stilling forventes at have kompetencer og færdigheder indenfor eet eller flere af følgende områder: 

 • Gennemførelse af kvalitative og etnografiske brugerstudier
 • Interview med brugere og gerne erfaring med feltstudier
 • Viden om brug af teknologier til mobilitet
 • Viden om brug af teknologier i hjemmet

Kandidaten vil i denne stilling skulle gennemføre et større antal brugerstudier, herunder interviews. Alt i brugerstudiet og alle interviews vil foregå på dansk. Det vil være et plus, hvis kandidaten allerede har forskningserfaring og/eller publicerede artikler indenfor områder ovenfor.

Kandidaten til stillingen forventes at varetage vejledning af projektgrupper på uddannelserne på Institut for Datalogi, primært Interaktionsdesign eller Bachelor i IT og forventes at have erfaring med undervisning og projektvejledning på disse eller lignende uddannelser.

Nærmere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til professor Mikael B. Skov, dubois@cs.aau.dk.

Kvalifikationskrav:
Videnskabelig assistent kræver kvalifikationer på kandidatniveau.  

Ansøgningen skal indeholde:

 • En motiveret tekst, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge
 • Opdateret curriculum vitae
 • Kopi af relevante eksamensbeviser (kandidat og evt. ph.d.)
 • Videnskabelige kvalifikationer. Ansøgerne må max. vedhæfter 5 publikationer. 
 • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
 • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
 • Referencer/anbefalinger
 • Personlige data

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget / det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-partner Lisbeth Palmelund, est-st-hr@adm.aau.dk,

Ansættelse som videnskabelig assistent kan højst ske for en periode af indtil 3 år. Genansættelse som videnskabelig assistent ud over 3 år kan ikke finde sted. Yderligere information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2021-224-03582

Ansøgningsfrist

02/07/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.