Vacant positions

Softwarearkitekt til udvikling og drift af LCCbyg

BUILD søger en erfaren og selvdreven softwarearkitekt til udvikling og drift af et eksisterende totaløkonomisk værktøj LCCbyg med tilhørende hjemmeside til download af værktøjet, eksempelsamling og support. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021 eller snarest muligt derefter.

Stillingsbeskrivelse

BUILD ønsker at styrke forskning og udvikling i lifecycle costing som et vigtigt bidrag til at forbedre byggeriets kvalitet, forøge produktivitet i byggeriet og understøtte den bæredygtige omstilling af byggeriet. BUILD søger derfor en softwarearkitekt, som skal være med til at understøtte de opgaver, som instituttets forskere og undervisere arbejder med.

BUILD har udviklet et totaløkonomisk værktøj LCCbyg, som kan anvendes til at beregne de samlede anlægs- og driftsomkostninger over hele levetiden af fx bygningsdele, bygninger og byområder. I de kommende år skal værktøjet videreudvikles, så det bl.a. bedre kan udveksle data med andre anvendte værktøjer i byggeriet som fx BIM-værktøjer.

 I samarbejde med instituttets forskere vil du primært være ansvarlig for at drive og videreudvikle værktøjet. Desuden skal du drive og løbende videreudvikle den tilhørende hjemmeside lccbyg.dk med adgang til download af værktøjet, eksempelsamling og support.

Derudover indebærer stillingen en række øvrige opgaver, som skal understøtte den forskning og undervisning samt myndighedsbetjening, som vi varetager på området. Opgaverne omfatter bl.a. støtte til administration og sagsbehandling i forhold til indsamling, organisering og håndtering af data.

Du bliver placeret i Sektion for Bygge- og Anlægsteknik og Proces i Forskningsgruppen for Byggeproces og Innovation. Du kommer til at indgå i flere projektteams både inden for sektionen og på tværs af instituttet. Dine vigtigste opgaver vil ofte være at understøtte forskernes behov for indsamling og behandling af indsamlede data, som løbende genereres ved instituttets mange forskningsprojekter indenfor bygge-, by- og boligforskningen.

Du kan i høj grad selv være med til at påvirke hvilket fokus i opgaverne, der vil passe din profil. Opgaverne skal dog passe til den aktuelle portefølje på BUILD og løses i tæt samspil med forskerne både i sektionen og i resten af instituttet.

Kvalifikationer

Den rette kandidat har omfattende erfaring med Design Thinking og UX/UI design.

Du har indgående kendskab til principperne for lifecycle costing (LCC) og kendskab til BIM og 3D modellering i byggeriet.

Du har dokumenteret erfaring med programmering i C# og .NET.

Desuden vil det være en stor fordel med erfaring med udvikling af hjemmesider.

Derudover vil det være ønskeligt med erfaring og kompetencer med projektledelse og facilitering af samarbejde.

Det forventes, at du har gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt og har stærke mundtlige og skriftlige formuleringsevner på både dansk og engelsk.

Arbejdssted

Du bliver ansat på BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitets campus i København.

Aalborg Universitet har 600 medarbejdere og 4.000 studerende på universitetets campus i København, der ligger i moderne lokaler i Sydhavnen.

BUILD skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Læs mere om vores mission, vision og værdigrundlag på www.build.aau.dk.

BUILD er en familievenlig arbejdsplads og lægger vægt på trivsel.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Sektionsleder Ruut Peuhkuri (rup@build.aau.dk eller tlf. 99 40 23 67) for at få yderligere oplysninger om stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1171050

Ansøgningsfrist

25/10/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.