Vacant positions

Faglig leder af Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL)

Ved Aalborg Universitet, Campus Aalborg opslås en stilling som faglig leder for Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Aalborg Universitet vedtog i 2018 en ambitiøs digitaliseringsstrategi med høj vægt på uddannelsesområdet og med særligt fokus på at udvikle og understøtte digitalisering af AAU’s problembaserede læringsmodel (PBL). Dette initiativ får nu yderligere fokus, idet CDUL-teamet bliver en integreret del af AAU’s nye tværgående undervisnings- og forskningsenhed i PBL, Institute for Advanced Study in PBL (IAS PBL).

Til dette søges nu en faglig leder af CDUL med base i Aalborg campus.

Dygtig networker, der sikrer kobling til forskningsmiljøerne
Du bliver leder for et team på syv digitale læringskonsulenter, der understøtter AAU’s forskningsområder med ekspertise i anvendelse af digitale metoder, redskaber og processer i undervisningen (eks. e-læring, videoproduktion, flipped classroom og andre lignende metoder).

Med reference til direktøren for IAS PBL får du det overordnede ansvar for, at CDUL udvikler og udbreder metoder og modeller for digitalt understøttet læring med udgangspunkt i AAU’s PBL-baserede læringsmodel på tværs af forskningsområder og på tværs af campusser.

Dette ansvar løftes bl.a. gennem varetagelse af disse opgaver:

 • opbygge netværk og samarbejde på tværs af hele organisationen og herigennem sikre CDUL’s faglige kobling til universitetets stærke fagmiljøer inden IKT og læring, PBL mv.
 • videreudvikle CDUL i tråd med undervisningsmiljøernes løbende arbejde med egen praksis for digitalt understøttet PBL, således at CDUL bliver ved med at være en meningsfuld og velfungerende enhed for både uddannelsesmiljøerne og for medarbejderne i CDUL.
 • være en faglig kapacitet, inspirator og sparringspartner, både for den enkelte og for den samlede enhed
 • coache og inspirere medarbejderne, med fokus på at videreudvikle den høje faglighed i teamet
 • formel personaleledelse, herunder afholdelse af MUS, 1:1 mv.

Du vil i noget omfang også tage del i CDUL’s opgavevaretagelse i form af at:

 • sparre med og støtte undervisere, herunder planlægning og realisering af konkrete undervisnings- og vejledningsforløb
 • afholde introducerende forløb, kurser og workshops, der støtter udbredelse og forankring af en digitalt understøttet PBL-praksis
 • bidrage til behovsanalyser og specifikation af krav til konkret IT-understøttelse.

Faglig kapacitet med personlig gennemslagskraft
Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men det er til gengæld vigtigt, at du har flere års praksiserfaring med digitale læringsmiljøer. Vi forestiller os, at du i dag arbejder som digital læringskonsulent, projektleder eller leder i den offentlige sektor, fx i en skole eller uddannelsesinstitution eller måske i en funktion i forvaltningsregi eller lign.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • Viden om og erfaring med digitalt understøttet læring, herunder IT-pædagogiske og -didaktiske modeller
 • Forståelse for både underviseres og studerendes virkelighed og behov og for den kontekst, universitetsundervisning foregår i organisatorisk og didaktisk
 • Erfaring med og gerne fagligt fundament inden for projektledelse, forandringsledelse eller lign.
 • Erfaring med organisations- eller uddannelsesudvikling
 • Erfaring med undervisning og afholdelse af arrangementer og lignende
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikative kompetencer på dansk og engelsk. 

På det personlige plan…

 • balancerer du gennemslagskraft og drive med empati og imødekommenhed – du samler folk omkring dig i arbejdet om fælles mål, også når kollegerne har afsæt i forskellige virkeligheder.
 • er du udadvendt og trives i det opsøgende arbejde i organisationen.
 • har du gode samarbejdsevner og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • er du initiativrig og kreativ – du motiveres af at omsætte ideer til praktisk gennemførlige løsninger.
 • bevarer du overblikket i perioder med stort arbejdspres.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i Staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Om CDUL
Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) er en fælles forankret ressource for alle undervisere på AAU. Centeret er fra 1. januar 2022 forankret i IAS PBL og bidrager til den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, og har tæt kobling til relevante forskningsmiljøer på AAU.

CDUL bistår med desuden teknisk og pædagogisk-didaktisk rådgivning til undervisere der gerne vil udforske nye didaktiske metoder og udvikle egen undervisning.

Læs mere her: www.cdul.aau.dk/

Yderligere oplysninger
Samtaler forventes afholdt:

 • Samtale 1 den 11. november 2021
 • Samtale 2 den 16. november 2021

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent på AAU, Jakob Cloos Bojesen tlf. 9940 7282 eller mail jcb@its.aau.dk eller Kasper Vork Steffensen, chefkonsulent i Curia på tlf. +45 2546 3330.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1172622

Ansøgningsfrist

01/11/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.