Vacant positions

Kandidatuddannelsen i socialt arbejde søger en ekstern lektor i København

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for Socialt Arbejde er en stilling som ekstern lektor i Socialt Arbejde og Kriminologi ledig til besættelse fra 1. februar 2022 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Uddannelsen søger en ekstern lektor med en baggrund inden for både socialt arbejde og kriminologi. Uddannelsen så gerne at ansøger har erfaring indenfor studierne af grænsefladen mellem psykiatri/handicap og social- og kriminalitetsområderne i forhold til udvikling af hjælpe- og støtteindsatser for borgere i krydsfeltet mellem forskellige dele af det offentlige hjælpesystem og organisering, koordinering og rehabiliteringsforståelser.

Ansættelsen sker som en fastansættelse og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.
Ansøger skal gerne være velbevandret i både kvantitative og kvalitative metoder. Ansøger bør endvidere dokumentere erfaring med den problembaserede metode praktiseret på Aalborg Universitet. Det er en fordel hvis ansøger kan dokumentere erfaring med eller tilknytning til Kandidatuddannelsen i socialt arbejde.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat. 

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Der anvendes shortlisting. Efter ansøgningsfrist vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Studienævnsformand, Maja Lundemark Andersen, tlf. 9940 7381 eller e-mail: maja@socsci.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Arbejdssted:
København

Stillingsnummer

2021-224-03777

Ansøgningsfrist

21/10/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.