Vacant positions

Studie- og Trivselsvejleder til AAU Studievejledning

Aalborg Universitet søger en studie- og trivselsvejleder med flair for projektledelse og samarbejde. Der er tale om en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. december 2021.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er organisatorisk placeret i AAU Studie- og trivselsvejledning, som er en del af Studieservice.

AAU Studie- og trivselsvejledning vejleder nuværende studerende om AAU’s fuldtidsuddannelser, trivsel, studieteknik, studietvivl og studiemotivation, valg undervejs i uddannelsen, samt personlige- og studierelaterede udfordringer. Herudover underviser vi i f.eks. studieteknik, afholder studiestartsoplæg for nye studerende, koordinerer, understøtter og faciliterer indsatser omkring trivsel og studiemiljø i samarbejde med de enkelte uddannelser. Find flere informationer på vores hjemmeside.

AAU Studie- og trivselsvejledning understøtter Aalborg Universitets trivsels- og fastholdelsesindsatser. Dette indebærer, at vi skal løfte koordineringsopgaver i samspil med mange aktører og have en solid vejledningsfaglig ballast til at kunne spille ind i universitetets dagsorden.

Primære ansvarsområder:
Dit hovedfokus bliver at understøtte arbejdet på AAU med at øge den studerendes studietrivsel og studiemotivation igennem vejledning, trivselsindsatser og vidensformidling.

Du skal, med udgangspunkt i en solid vejledningsbaggrund, gå forrest og sammen med vores samarbejdspartnere være med til at skabe gode rammer for studerende på AAU. Dette sker naturligvis i tæt samarbejde med dine kollegaer i AAU Studievejledning, studenterstudievejlederne og de respektive studier. Derudover skal du indgå i den daglige drift og udvikling af studie- og trivselsvejledningen, hvor der vil være opgaver omkring ugentlige vejledningssamtaler, undervisning, formidling og administration.

Jobbet indebærer eksempelvis:
 • Vejledning og formidling:
  • Skriftlig og mundtlig vejledning af studerende på AAU, inklusiv studie- og trivselsvejledning i vejledningens åbningstider. Vejledningen vil foregå både per telefon, per mail og via bookede samtaler
  • Kommunikationsfaglige opgaver inden for vejledning, særligt arbejde med hjemmesider og guides.
 • Undervisning:
  • Undervisningsaktiviteter, som understøtter den studerendes trivsel på studiet, f.eks. igennem studieteknikoplæg, motivationsworkshops eller informationsmøder. Også som webinars.
 • Projektledelse og koordineringsopgaver:
  • Projektleder for trivsels- og fastholdelsesinitiativer
  • Koordinering af arrangementer, såsom oplæg på Studiemiljødagen og ved studiestart
  • Kontaktperson og koordinator ift. trivselsindsatser på studierne.
 • Administration:
  • Statistik og kvalitetssikring af afholdte aktiviteter
  • Tilretning af procedurer og guides pba. eksempelvis bekendtgørelsesændringer.
Vi forventer, at du:
 • Har en relevant, akademisk uddannelse eller en professionsbachelor i offentlig administration med speciale i vejledning eller lignende
 • Har relevant erfaring med vejledning af studerende
 • Er en stærk formidler – både skriftligt og mundtligt – og kan kommunikere klare budskaber til studerende, samarbejdspartnere og beslutningstagere.
 • Har stærke projektleder- og koordineringsevner, og kan skabe overblik og struktur i komplekse processer.
 • Har forståelse for målgruppen universitetsstuderende
 • Har gode engelskkundskaber
 • Fungerer lige godt i drift og udvikling.
Derudover må du gerne være:
 • Empatisk og nysgerrig på mennesker.
 • Tillidsvækkende og god til at sætte dig i andres situation.
 • Fuld af ideer, du selv har lysten til at føre ud i livet.
 • Glad for at arbejde i teams og give kollegaer en hånd i hverdagen
Vi tilbyder:
En arbejdsplads med mulighed for at afprøve sine ideer, hvor der er et højt engagement og en uhøjtidelig omgangstone. Herudover kan du se frem til et spændende og alsidigt job, hvor du kan være med til at præge agendaen for AAU Studievejledning.

Ud over fem faste studie- og trivselsvejledere, har teamet også tilknyttet fire studenterstudievejledere. Vi er et frisk og uformelt team, der støtter hinanden i det daglige arbejde, og du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor vi har højt engagement, et tæt samarbejde samt spændende og alsidige arbejdsopgaver.

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold eller arbejdsforhold i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Områdechef for AAU Studie- og trivselsvejledning Rikke Jønson på 9940 7449 eller Studie- og trivselsvejleder Lene Agger på 9940 9442.

Vi forventer at afholde samtaler d. 28. oktober 2021.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1173652

Ansøgningsfrist

26/10/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.