Vacant positions

Ph.d.-stipendium inden for gestationel diabetes og det humane tarmmikrobiom (23-21094)

Pr. 1. januar 2022, eller snarest derefter, er en stilling ledig som ph.d.-stipendiat ved Center for Klinisk Forskning (CKF), Regionshospital Nordjylland (RHN) og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Arbejdsstedet vil primært være Center for Klinisk Forskning, Hjørring.  Ph.d. projektet tager udgangspunkt i afdelingens mor-barn kohorte ”DANish Maternal and Offspring Microbiome study” (DANMOM), som på nuværende tidspunkt indbefatter lidt over 100 kvinder og deres børn. Formålet med kohorten er at følge udviklingen af mikrobiomet hos den gravide og deres børn inden en evt. diabetes-relateret sygdom opstår, for at få en dybere forståelse for hvad mikrobiomets rolle er i denne sammenhæng. I det aktuelle ph.d. projekt er der fokus på betydningen af tarmmikrobiomet for udvikling af gestationel diabetes samt hvilke helbredskonsekvenser det har for barnet. Dette undersøges vha. en række forskellige molekylærbiologiske metoder. Projektet er støttet af Steno Diabetes Center Nordjylland.

Stillingsbeskrivelse


Mikrobiom-Nord gruppen
Projektet udgår fra Mikrobiom-Nord gruppen ved CKF. Gruppen fokuserer på at forstå associationen imellem tarmens og blærens bakterier i forbindelse med en række sygdomme og tilstande, herunder depression, autisme, ADHD, gestationel diabetes, lichen sclerosus og blæresygdomme. Læs mere om projekterne her: https://rhnordjylland.rn.dk/forskning/center-for-klinisk-forskning/mikrobiom-nord.

Du kommer til at indgå i et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, jordemødre, laboranter, bioanalytikere, molekylærbiologer og biomedicinere. Derudover samarbejder vi med nogle af de førende danske og internationale grupper inden for mikrobiom forskning. 

CKF råder over et større velfungerende molekylærbiologisk laboratorium med dygtige medarbejdere, som mestrer en lang række essentielle metoder og teknikker.

Om Center for Klinisk Forskning
CKF blev grundlagt i 2009. Centeret indgår i tæt samarbejde med Aalborg Universitet og har siden sin begyndelse tjent det vigtige formål at udvikle og styrke den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Nordjylland.

Forskningen ved CKF favner bredt. Ved afslutningen af 2020 var mere end 10 ph.d.-studerende, samt flere kandidat- og bachelorstuderende, tilknyttet en lang række af forskningsprojekter indenfor molekylærbiologi og forskellige kliniske specialer, herunder gynækologi/obstetrik, reumatologi, gastroenterologi, kardiologi, pædiatri mv.

Læs mere om CKF her: https://rhnordjylland.rn.dk/forskning/center-for-klinisk-forskning

Kvalifikationer
Det er et krav at ansøger har en kandidatgrad i molekylærbiologi, biomedicin eller lignende. Da projektet involverer patientrekruttering, er det ydermere et krav at du kan tale og skrive flydende dansk.

Derudover lægger vi stor vægt på følgende:

 • At ansøger har dokumenteret forskningserfaring – gerne indenfor det humane mikrobiom hos gravide/nyfødte.
 • Erfaring med at rekruttere forsøgsdeltagere til kliniske studier.
 • Erfaring med udarbejdelse af videnskabsetiske protokoller.
 • At ansøger har laboratorieerfaring – gerne med håndtering af blodprøver, RNA/DNA, qPCR, sekventering og oprensning af extracellulære vesikler.
 • At ansøger taler og skriver videnskabeligt engelsk på et højt niveau.

Kontakt
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Lektor/seniorforsker Suzette Sørensen, på tlf. 40 23 43 78 eller sus@dcm.dk 

Ansøgning
Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningssystem og skal som minimum indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV og publikationsliste
 • Bevis for uddannelsesbaggrund
 • Kontaktinformation
 • Projektbeskrivelse
 • Evt. referencer

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsesforløbet evalueres med regelmæssige mellemrum. 

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Ruth Klitte, ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: rk@adm.aau.dk, tlf. +45 9940 7993.

Læs mere om ph.d.-skolen, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology:
https://www.phd.medicine.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære af 28. juni 2019 om Overenskomst for Akademikere i staten, bilag 5 og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. 

Stillingsnummer

23-21094

Ansøgningsfrist

03/12/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.