Vacant positions

Ekstern lektor til Familie- og Arveret ved Juridisk Institut

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er en fast stilling som ekstern lektor i Familie- og Arveret ledig til besættelse fra 15. december 2021 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter undervisning i faget Familie- og Arveret, der p.t. udbydes på jurauddannelsens 3. semester. Dertil kommer afholdelse af skriftlig eksamen.

Nærmere beskrivelse af fagene, herunder pensum, findes i modulbeskrivelsen på AAU´s hjemmeside: på uddannelsens hjemmeside: https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/BA-JU-20-9

Ansættelsen er en fast stilling og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

For at komme i betragtning til stillingen forventes det, at ansøgeren har en juridisk kandidatgrad, og at ansøgeren efterfølgende har arbejdet med retsområdet på et højt fagligt niveau. Derudover skal ansøgeren have undervisningserfaring og gerne kunne dokumentere deltagelse i undervisningspædagogisk forløb. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat. 

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen (Fremsendes der publikationer hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatter(ne)). 

Der anvendes shortlisting. Efter ansøgningsfrist vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Institutleder Trine Schultz, på e-mail ts@law.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Arbejdssted:
Aalborg

Stillingsnummer

2021-224-03848

Ansøgningsfrist

08/12/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.