Vacant positions

Stærk proces- og planlægningsmedarbejder til Økonomistyringsenheden på Aalborg Universitet

Har du lyst til at stå i spidsen for Aalborg Universitets ressourcestyringssystem? Kan du, sammen med brugerne, omsætte deres forretningsbehov til tekniske løsninger i systemet? Så er det netop dig, vi mangler i Økonomistyringsenheden på Aalborg Universitet (AAU). Vi leder efter en kundeorienteret og engageret kollega, der skal stå for videreudviklingen af universitetets ressourcestyringssystem (RES). RES bruges på tværs af hele universitetet til ressourcestyring, og som systemforvalter vil du få ansvaret for at videreudvikle et system, der tæller ca. 300 brugere og på mange måder udgør en grundsten i AAU’s økonomistyring. RES anvendes til allokering af medarbejdernes tid, hovedsageligt på universitetets kerneaktiviteter uddannelse og forskning. RES anvendes ligeledes til det samlede lønbudget for AAU, og du er den drivende kraft bag forretningslogikken.

Stillingsbeskrivelse

Hvad skal vi bruge dig til?
 • Du skal udvikle RES, så det matcher forretningens behov: Det er her, du har din force. Du skal, sammen med brugergrupper, dine kollegaer i økonomistyringsenheden og studieservice afdække de mange behov, og viderebringe dette til et internt udviklerteam i IT-services, så udviklingen prioriteres ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Du er ikke ansat til at kode systemet eller løse tunge tekniske udfordringer. Det har vi it-eksperter til.
 • Du skal drive dagsordenen for RES: Du skal skubbe, motivere, inspirere og allermest eksekvere. Det vil sige, at du har drive og er den, der konstant er i færd med at sikre driften, se synergier og udvikle systemets muligheder. Du går forrest og insisterer på høj kvalitet.
 • Du skal sikre Best Practice mellem ansvarsområder: Dette skal du gøre ved hele tiden at have dialog med enhederne. Du er ansvarlig for afholdelse af møder med erfaringsudveksling, løbende support, udarbejdelse af vejledninger, brugeroprettelser og ved besøg på enhederne. 
 • Du skal kunne samarbejde med mange kolleger: Du skal arbejde med mange aktører for at kunne understøtte behovene, og initiativpligten vil oftest ligge hos dig. Alt efter problemstillingen, vil mange skulle inddrages i processen frem mod en løsning. Dette betyder også, at den sparring du selv skal have, kommer fra mange aktører, og ikke nødvendigvis dem, som du sidder tættest på i dagligdagen.
Og hvad betyder dette?
Det betyder mere præcist, at dine opgaver vil være, at:
 • du skal medvirke til koordinering af opgaver i forhold til udvikling og drift af systemet, og sikre kommunikation på tværs af økonomistyringsenheden, brugergrupper, IT-organisationen og universitetet generelt
 • din kerneopgave handler om at sikre en fortsat udbredelse i anvendelse af systemet. Du skal forfine, udvikle og forbedre de nuværende muligheder i systemet, så de afspejler universitetets behov for planlægning af undervisning, tid til forskning og øvrige opgaver samt sikre sammenhængen til økonomisk planlægning af personaleressourcer
 • Du skal sikre tilstrækkelig understøttelse af den studieadministrative planlægning og afregning af timer, udveksling af ressourcer mellem ressourceejer og aktivitetsejer.
Du bliver en del af økonomistyringsenheden, hvor der er to teams med en lang og bred række af forskellige opgaver. I økonomistyringsenheden har vi ansvaret for budget og rapportering på hele universitetet. Dette gør vi i samarbejde og dialog med mange underliggende enheder og ansvarsområder. Vi har hele tiden mange og nye projekter i støbeskeen, og også her kan du blive inddraget. 

Kvalifikationer:
Du har en relevant, videregående uddannelse. Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at du både kan arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med dine kolleger på tværs i organisationen, da vi arbejder tæt sammen om løsning af opgaverne.

Vi søger en kollega, som:
 • tager initiativ og er nysgerrig på de muligheder, systemet har
 • har evnen til at forstå behovene for tidsplanlægning og koblingerne til ressourceplanlægning, rapportering på ressourceforbrug samt de afledte økonomikonsekvenser
 • har erfaring med at koordinere processer med mange aktører involveret
 • har flair og interesse for at se muligheder og begrænsninger i de tekniske løsninger
 • tænker processer i et End to End perspektiv
 • har erfaring inden for ressourcestyring.
For at løse opgaverne vil det være et plus, hvis du:
 • har lysten og evnen til at fordybe dig i de tekniske systemdetaljer, når det viser sig nødvendigt
 • forstår at prioritere mellem mange forskelligartede opgaver og sikre gode løsninger
 • er god til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
 • er komfortabel med at arbejde på egen hånd
 • har kendskab til agile udviklingsmetoder.
Vi værdsætter teamwork, god humor og en positiv livsindstilling. Vi værner om den faglige kvalitet og arbejder effektivt, men husker også hinanden på, at der er andet i livet end arbejde.

Yderligere oplysninger:
Stillingen refererer til budgetchef Gitte Hartung. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gitte Hartung, tlf. 9940 7370 eller gha@adm.aau.dk.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer og forventes besat pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1180147

Ansøgningsfrist

24/01/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.