Vacant positions

2021-224-03897 Et antal stillinger som Videnskabelig Assistent indenfor fagområderne forretningsmodeller, strategi, regnskabsanalyse og data science baseret virksomhedsanalyse

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU Business School, er et antal tidsbegrænsede 2-årige stillinger som videnskabelig assistent ledige til besættelse fra 1. marts 2022 eller snarest derefter. Stillingerne er på fuld tid.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger et antal videnskabelige assistenter primært inden for forretningsmodeller, strategi, regnskabsanalyse og data science baseret virksomhedsanalyse i bredere forstand, der selvstændigt kan varetage en række forskningsrelaterede opgaver.

Der er tale om stillinger, som kobler sig tæt op ad instituttets mål om at blive en Business School der har stærke relationer med det Nordjyske erhvervsliv, hvor problembaseret forskning i samarbejde med virksomheder og organisationer er helt centralt. Vi ser gerne ansøgninger fra kandidater både med og uden ph.d.-grad.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver bidrag til forskningsbaserede analyser i virksomheder og organisationer med henblik på at få resultaterne publiceret. Vi søger derfor personer med:

  • Erfaring med håndtering af spørgeskemaundersøgelser
  • Erfaring med deskriptiv statistik, og relevante kundskaber inden for SAS, SPSS, R eller Python og data scrapping
  • Erfaring med planlægning af forskningsinterviews, dataopsamling og strukturering af data i kvalitative forskningsprojekter, inklusive opstilling af metodeafsnit
  • Erfaring med brugen af analyse-værktøjet Nvivo
  • Erfaring med akademisk litteratursøgning, gerne systematisk f.eks. med Scopus eller Google Scholar
  • Erfaring med dokumenthåndtering i eksempelvis End-note

Du vil komme til at arbejde sammen med flere forskere inden for de forskellige faglige områder. Du vil blive involveret i gennemførelsen af forskellige forskningsprojekter, ligesom der løbende kan være mulighed for at medvirke på forskningsartikler samt i instituttets øvrige formidlingsaktiviteter. Endelig vil der være en række ad hoc-opgaver.

Stillingerne giver gode muligheder for at være involveret i igangværende og nystartede forskningsprojekter og i netværk med private og offentlige virksomheder og organisationer, ligesom stillingen også vil udbygge dine kompetencer vedr. forskningsbaseret formidling.

Kvalifikationskrav
Det forudsættes, at ansøgere til stillingen er på kandidatniveau. Derfor forventer vi, at ansøgerne har (eller er tæt på at færdiggøre) en kandidatgrad inden for instituttets faglige områder. En meget vigtig kompetence er evnen til at gennemføre forskningsbaserede undersøgelser og stå i spidsen for formidlingen af resultaterne. Desuden er gode samarbejdsevner og omhyggelighed vigtige egenskaber i stillingerne.

Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Uddannelse (Kandidatbevis m.v.).
• Videnskabelige kvalifikationer.
• Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et fagkyndigt udvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Head of Business School, Christian Nielsen, tlf. 99402702, e-mail chn@business.aau.dk. Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: www.business.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til  HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.


Stillingsnummer

2021-224-03897

Ansøgningsfrist

02/02/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.