Vacant positions

Kliniske Lærere i Almen Praksis (2022-224-03923)

Har du lyst til at være med til at præge fremtidens læger? Ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en eller flere stillinger som Klinisk Lærer i almen praksis ledig til besættelse fra den 1. februar 2022 eller snarest herefter. Stillingerne er tidsbegrænsede for en periode på tre år, med mulighed for forlængelse. De næste år får kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet et stigende antal studerende. Uddannelsen søger derfor flere dygtige undervisere (kliniske lærere), der vil være en del af et undervisningsteam, som underviser i almen medicin på både de første og sidste år af kandidaten. Vi forventer, at du bidrager med den kliniske erfaring, du har som praktiserende læge, samt løbende holder dig orienteret om ny viden i forhold til de emner, du underviser i.

Stillingsbeskrivelse

Du skal forvente at undervise ca. 50 timer om året (svarende til ca. 6-10 dage). Oplæg til undervisningen og undervisningsmateriale udvikler vi sammen i undervisningsteamet. Herudover forventes du at deltage i to undervisningsmøder om året.

Det forudsættes, at den kliniske lærer er godkendt som alment praktiserende læge og arbejder i praksis. Det er ikke en forudsætning, at du har undervisningserfaring. Der vil være mulighed for supervision og oplæring, samt deltagelse i relevante pædagogiske kurser.

Stillingsindholdet består i hovedreglen af ovenstående undervisning. Hvis det aftales, kan stillingen også indeholde at have studerende i praksis.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til kursusansvarlig for almen praksis Luise Jessen  Lundorf, ljlu@dcm.aau.dk, tlf. 3024 1001 eller viceinstitutleder for undervisning Jette Kolding Kristensen, jkk@dcm.aau.dk. tlf. 4081 4466.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en medicinsk kandidateksamen og speciallægeanerkendelse i almen medicin.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg, og den samlede vurdering vil være en helhedsbetragtning, hvor både pædagogiske kvalifikationer, interesse og erfaring vil vægtes. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • En kort motiveret ansøgning
  • CV
  • Kopier af relevante eksamensbeviser

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.5.2012 om Overenskomst for læger i staten (Yngre læger) eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.  Samt Stillingstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.1.2020.

Stillingsnummer

2022-224-03923

Ansøgningsfrist

04/02/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.