Vacant positions

Sekretariatschef til Aalborg University Business School

Ved AAU Business School er en fuldtidsstilling som sekretariatschef ledig til besættelse pr. 1. maj 2022.

Stillingsbeskrivelse

På Aalborg University Business School (AAUBS) søger vi en ny sekretariatschef til ledelse af vores administration. Administrationen understøtter forskning og uddannelse inden for erhvervsøkonomiens forskellige discipliner. Vi er hele universitetets Business School, og det er vores mission at skabe værdi gennem vores engagement med omverdenen gennem uddannelser, forskning og erhvervssamarbejder. Vores fagligheder er efterspurgte, og vi er tæt på praksis gennem eksempelvis studenter- og forskningsprojekter. Vi har omkring 160 ansatte og mere end 4000 studerende, der alle har til huse på vores campus i Aalborg.

I vores administration arbejder de enkelte administrative enheder i teams, der på forskellig vis understøtter kerneforretningen inden for uddannelse, forskning og erhvervs- og videnssamarbejde. Du vil som sekretariatschef komme til at stå i spidsen for at videreføre team-samarbejdet og enheden tæller i alt ca. 40 medarbejdere, hvor arbejdsglæde, samarbejde og trivsel går hånd i hånd med effektive løsninger og professionel servicering af instituttets interessenter. Du kommer både til at lede gennem ledere og direkte til medarbejdere i rollen som sekretariatschef. Derudover vil du indgå i AAUBS’ ledergruppe.

Arbejdsopgaver

 • Daglig ledelse af AAUBS’ administration, herunder også personaleledelse.
 • Videreudvikle en administrativ organisation, som sikrer løsningsorienteret og værdiskabende administration og service, der understøtter AAUBS’ kerneopgaver.
 • Understøtte en høj faglighed og den nødvendige kvalitet i administrationens opgaveløsning ved at sætte rammerne og give mulighed for nødvendig kompetenceudvikling.
 • Fastlægge effektive administrative rutiner og procedurer i administrationen, der understøtter sagsbehandling af høj kvalitet og med tidssvarende teknologi.
 • Være proaktiv og opsøgende i forhold til forandrings- og fornyelsesbehov
 • Skabe bæredygtige administrative miljøer uden sårbarhed i forhold til opgavevaretagelsen.
 • Tage ansvar for et sundt og positivt arbejdsmiljø for medarbejderne – fysisk, organisatorisk og socialt.

Kvalifikationskrav
Den gode sekretariatschef skal kunne lede opad, nedad, udad og på tværs. Det betyder at kunne agere i et krydspres mellem ledelsesmæssige forventninger fra ledergruppen, medarbejderne og andre interessenter. Du er en administrativ stærk leder, der har en god organisatorisk forståelse og besidder analytiske evner, loyalitet og politisk tæft. Sekretariatschefen forventes at:

 • Have en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse.
 • Dokumenteret ledelseserfaring i forhold til personaleledelse og forandringsledelse fra en større offentlig eller privat organisation.
 • Kunne gribe udviklingsmuligheder og overordnede ideer og ud fra et handlings- og løsningsorienteret perspektiv omsætte dem til konkrete indsatser.
 • Evne at udvikle medarbejdere og fastholde engagement og trivsel i teams gennem dygtig inddragende personaleledelse.
 • Være en samlende leder med høj integritet (inddragende samt uddelegerende).
 • Evne at uddelegere og have den nødvendige” hands-on” på de rette opgaver og dermed være i stand til at eksekvere.

Vi lægger derudover vægt på, at vores nye sekretariatschef er nærværende, empatisk, tillidsvækkende med evne til at møde mennesker i øjenhøjde. Sekretariatschefen skal desuden være udadvendt med stærke relationelle kompetencer, have selvindsigt, være robust, troværdig og besidde grundlæggende værdier som rettidig omhu og ordentlighed.

Vi tilbyder
Et attraktivt og udviklende job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne og med en bred intern kontaktflade. Du har i stillingen gode muligheder for faglig og personlig udvikling på en Business School i rivende udvikling. Du vil komme til at arbejde med engagerede og fagligt dygtige kolleger, hvor der er stor vægt på trivsel og gode personlige relationer. Og ikke mindst en spændende arbejdsplads på en af verdens førende vidensinstitutioner og Danmarks bedste universitet til samarbejde med erhvervslivet.

Ansættelsesprocessen
AAUBS anvender Curia Management til denne rekrutteringsproces. Spørgsmål til stillingen kan stilles til Managing Partner Torben Abildgaard på tlf. 40 61 70 22 eller ta@curia.dk. Yderligere materiale om stillingen kan ligeledes rekvireres hos Torben Abildgaard.

1. samtalerunde afholdes 14. marts og 2. samtalerunde afholdes 21. marts. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde skal gennemgå en persontest.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som chefkonsulent med personaleledelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2022-224-03928

Ansøgningsfrist

06/03/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.