Vacant positions

2022-224-04613 Videnskabelig assistent i dansk sprog

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Kultur og Læring, Campus Aalborg er 1-2 deltidsstillinger som videnskabelig assistent ledig til besættelse fra 15.08.2022 eller snarest derefter. Stillingen er berammet til minimum 15,5 timer pr. uge i efterårssemesteret 2022. Stillingen løber frem til 31. januar 2023 med mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter undervisning, vejledning og eksamination inden for den sprogvidenskabelige dimension af uddannelsen i Dansk. Den videnskabelige assistent kan blive tilknyttet alle sprogvidenskabelige moduler på Bacheloruddannelsen i Dansk og eventuelt sprogvidenskabelige moduler på Kandidatuddannelsen i Dansk. Det forventes at den videnskabelige assistent har specialiseret sig inden for fagets sproglige dimension.

Den videnskabelige assistent vil som udgangspunkt blive tilknyttet forskningsgruppen Fremmedsprog og Sprogforskning (https://www.kultur.aau.dk/forskning/forskningsgrupper/langling/)

Det vil være en fordel at have undervisnings- og vejledningserfaring på universitetsniveau og at have erfaring med PBL-baseret undervisning og vejledning.

For yderligere information om uddannelsen i Dansk henvises til fagets hjemmesider:
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/dansk.

https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/dansk.

For yderligere information om Institut for Kultur og Læring henvises til instituttets hjemmeside: www.kultur.aau.dk

Videnskabelig assistent
En stilling som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset stilling på op til 3 år med henblik på varetagelse af forskning og/eller undervisning. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelig assistent uden yderligere varsel.

Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • CV
  • Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes fem publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
  • Eksamensbeviser (Kandidatbevis og eventuelt ph.d.-bevis)

Bedømmelse
Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor og studienævnsforperson Jens Lohfert Jørgensen: jenslj@ikl.aau.dk, tlf. 9940 2857.
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

 

 

Stillingsnummer

2021-224-04613

Ansøgningsfrist

Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.