Vacant positions

2022-224-04641 Et antal stillinger som Videnskabelig Assistent inden for erhvervsøkonomi

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU Business School, er et antal tidsbegrænsede 2-årige stillinger som videnskabelig assistent ledige til besættelse fra 15. august 2022 eller snarest derefter. Stillingerne er på fuld tid.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger et antal videnskabelige assistenter primært inden for strategi, virksomhedsanalyse eller marketing, der selvstændigt kan varetage en række forskningsrelaterede opgaver.

Der er tale om stillinger, som kobler sig tæt op ad instituttets mål om at blive en Business School der har stærke relationer med det Nordjyske erhvervsliv, hvor problembaseret forskning i samarbejde med virksomheder og organisationer er helt centralt. Vi ser gerne ansøgninger fra kandidater både med og uden ph.d.-grad.

Om stillingen
Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver bidrag til forskningsbaserede analyser i virksomheder og organisationer med henblik på at få resultaterne publiceret. Vi søger derfor kandidater med:

  • Erfaring med håndtering af spørgeskemaundersøgelser og kvantitative data herunder anvendelse af statistiske metoder i form af regressionsanalyser mv.
  • Erfaring med planlægning af forskningsinterviews, dataopsamling og strukturering af data i kvalitative forskningsprojekter, inklusive opstilling af metodeafsnit.
  • Erfaring med akademisk litteratursøgning, gerne systematisk f.eks. med Scopus eller Google Scholar.

Du vil komme til at arbejde sammen med flere forskere inden for de forskellige faglige områder. Du bliver involveret i gennemførelsen af forskellige forskningsprojekter, ligesom der løbende kan være mulighed for at medvirke på forskningsartikler samt i instituttets øvrige formidlingsaktiviteter. Endelig vil der være en række ad hoc-opgaver.

Stillingerne giver gode muligheder for at være involveret i igangværende og nystartede forskningsprojekter og i netværk med private og offentlige virksomheder og organisationer, ligesom stillingen også vil udbygge dine kompetencer vedr. forskningsbaseret formidling.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Det forudsættes, at ansøgere til stillingen er på kandidatniveau. Derfor forventer vi, at ansøgerne har (eller er tæt på at færdiggøre) en kandidatgrad inden for instituttets faglige områder. En meget vigtig kompetence er evnen til at gennemføre forskningsbaserede undersøgelser og stå i spidsen for formidlingen af resultaterne. Desuden er gode samarbejdsevner og omhyggelighed vigtige egenskaber i stillingerne.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes fem publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
  • Eksamensbeviser (Kandidatbevis og eventuelt ph.d.-bevis).

Bedømmelse
Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Vice Head of Business School, Jens Holmgren, tlf. 61150143, e-mail: jens@business.aau.dk. Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: www.business.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelige assistent uden yderligere varsel.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2022-224-04641

Ansøgningsfrist

10/06/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.