Vacant positions

2022-224-04671 Studielektor i Naturgeografi

Ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Byggeri, by og miljø er en stilling som Studielektor i Naturgeografi ledig fra 15. oktober 2022 eller snarest derefter. Arbejdsstedet er Aalborg. BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø har sit udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, men indeholder også vigtige og omfattende elementer fra andre områder. Dette giver os mulighed for at forske, rådgive og uddanne helhedsorienteret i by-, bolig- og anlægsområdets komplekse problemstillinger.

Stillingsbeskrivelse

Studielektoren skal primært forestå opgaver, der er knyttet til uddannelsen i Geografi. Undervisningsdelen vil være undervisning og vejledning i redskabsfag, praksisbetonede fag eller grundlæggende fag, hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning. Derudover vil der være administrative opgaver såsom semesterkoordinering og deltagelse i faglige udviklingsopgaver.

Undervisningen vil primært være på bachelorniveau, hvor det forventes, at studielektoren kan undervise i grundlæggende naturgeografiske fag, herunder ”Danske Naturtyper”, "Landskabsudvikling", ”Naturgeografiske metoder” og ”Matematik & Naturvidenskab”. Desuden vil undervisningen omfatte vejledning af semesterprojekter på bachelorniveau, samt evt. vejledning af afgangsstuderende på kandidatniveau.

Uddannelsen i Geografi på AAU er i disse år ved at blive flyttet fra Studienævnet for Planlægning til Studienævnet for Byggeri, By og Miljø. Stillingen som studielektor vil derfor omfatte administrative opgaver til at understøtte denne proces. 

Ansættelsesperioden er 3 år.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Asbjørn Haaning Nielsen, ahn@build.aau.dk, 2787 9817.


Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet til stillingen er en kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer. Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver.

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV
  • Eksamensbevis
  • Videnskabeligt arbejde; publikationsliste samt evt. max. 5 publikationer
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer/undervisningsportfolio (skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget / det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her 

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Camilla Bjerregaard Bock , est-ef-hr@adm.aau.dk tlf. (+45) 9940 9582


Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2022-224-04671

Ansøgningsfrist

10/07/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.