Vacant positions

Undervisningsassistent til Formueret I

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er en stilling som undervisningsassistent til Formueret l på erhvervsjura- og jurauddannelsens 1. semester ledig til besættelse fra 1. september 2022 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Som undervisningsassistent skal du varetage 15 X 2 timers holdundervisning i fagene Aftaleret og Erstatningsret samt rette 2 sæt øvelsesopgaver. Undervisningen ligger i perioden 1. september til 1. december 2022. Herudover skal du varetage eksamen, som ligger i december/januar.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og omfatter et timetal på maks. 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.
 
Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen eller tilsvarende niveau.

For at komme i betragtning til stilingen kræves, at ansøgeren er cand.jur/cand.merc.jur. og efterfølgende har arbejdet med retsområdet på et højt fagligt niveau i praksis. Ansøgere med undervisningserfaring foretrækkes.

Krav til ansøgningen:

Ansøgning til stillingen som undervisningsassistent skal vedhæftes:
  • Kort motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer. Kopi af eksamensbevis skal vedhæftes. 

Der anvendes shortlisting.  Efter ansøgningsfrist vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg , udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Professor Anders Ørgaard på tlf.: 5128 0402.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Der udstedes frigørelsesattest. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen som undervisningsassistent sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17.1.2001 om timelønnet undervisning samt cirkulære af 18.09.2015 om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Arbejdssted:
Aalborg

Stillingsnummer

2022-221-93033

Ansøgningsfrist

10/07/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.