Vacant positions

En eller flere videnskabelige assistenter i Problembaseret læring indenfor Ingeniør- og Naturvidenskab (genopslag) (2022-224-04730)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Planlægning, er en eller flere stillinger som videnskabelig assistent i Problembaseret læring indenfor Ingeniør- og Naturvidenskab ledig fra 1. August, 2022 eller snarest derefter. Stillingen er for perioden 1. august, 2022 til 31. januar, 2023. Stillingerne vil have base i både Aalborg og København. Institut for planlægning er tværfagligt og beskæftiger sig med planlægning i bred forstand. Instituttets aktiviteter omfatter forskning og undervisning indenfor problembaseret læring, teknoantropologi samt fysisk planlægning, miljøplanlægning og energiplanlægning.  Denne tværfaglighed åbner for en lang række spændende og utraditionelle samarbejds- og udviklingsmuligheder på tværs af instituttets faggrupper.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsmæssigt vil stillingen relatere til Aalborg Centeret for Problembaseret læring i relation til Ingeniør- og Naturvidenskab samt Bæredygtighed i regi af UNESCO.

Konkret søges en eller flere medarbejdere, der kan gå engageret ind i forskning i et eller flere af følgende områder:

 • PBL kompetencer og tværfaglighed,
 • PBL og efteruddannelsesmodeller,
 • PBL og Digitalisering,
 • PBL indenfor STEM i skole og gymnasiale uddannelser.

Endvidere forventes det, at medarbejdere i denne stilling kan gå bredt ind og understøtte centerets opgaver.

Undervisningen vil hovedsageligt ligge inden for problembaseret læring – primært på 1. studieår på Ingeniør- og Naturvidenskabelige studier. Herudover kan der forventes undervisning på kandidatniveau på tværs af de Ingeniør- og Naturvidenskabelige fakulteter med henblik på introduktion til Aalborg PBL-modellen for studerende, der ikke tidligere har studeret på Aalborg Universitet.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Professor Anette Kolmos ak@plan.aau.dk, Tlf. 20204208.


Kvalifikationskrav:
Videnskabelig assistent kræver kvalifikationer på kandidatniveau.  

Ansøgningen skal indeholde:

 • En motiveret tekst, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge
 • Opdateret curriculum vitæ
 • Kopi af relevante eksamensbeviser (kandidat og evt. ph.d.)
 • Videnskabelige kvalifikationer. Ansøgerne må max. vedhæfter 5 publikationer. 
 • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
 • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
 • Referencer/anbefalinger
 • Personlige data


Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget / det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Søren K. Klausen, skkl@adm.aau.dk  tlf. (+45) 9940 3939.

Ansættelse som videnskabelig assistent kan højst ske for en periode af indtil 3 år. Genansættelse som videnskabelig assistent ud over 3 år kan ikke finde sted. Yderligere information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

1192028

Ansøgningsfrist

03/07/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.