Vacant positions

En eller flere eksterne lektorer i problembaseret læring (2022-224-04735)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Planlægning, er en til flere stillinger som ekstern lektor i problembaseret læring ledig. Stillingen er ledig fra 01.09.2022 eller snarest derefter. Stillingen er for en periode på 1 år med mulighed for forlængelse. Institut for planlægning er tværfagligt og beskæftiger sig med planlægning og bæredygtighed i bred forstand. Instituttets aktiviteter omfatter forskning og undervisning indenfor problembaseret læring, teknoantropologi samt fysisk planlægning, miljøplanlægning og energiplanlægning. Denne tværfaglighed åbner for en lang række spændende og utraditionelle samarbejds- og udviklingsmuligheder på tværs af instituttets faggrupper. Instituttet huser desuden Aalborg Center for Problem Based Learning in Engineering, Science and Sustainability under the auspices of UNESCO, hvor denne stilling er tilknyttet.

Stillingsbeskrivelse

Dette eksterne lektorat inden for Problembaseret læring (PBL) omfatter hovedsageligt undervisning i kurset PBL (Problembaseret læring), som udbydes på 1. semester af Bacheloruddannelsen på de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser ved Aalborg Universitet. Kursus har til formål at give de studerende grundlæggende kompetencer til at kunne etablere og udvikle en problembaseret arbejdspraksis på kvalificeret vis, dvs. med inddragelse af relevant PBL teori og metode.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor Jette Egelund Holgaard, 26230018, jeh@plan.aau.dk.

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget / det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Bedømmelse af ansøgere, der er shortlistet, sker ved sagkyndigt udvalg.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.


Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Søren Kjelst Klausen, skkl@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 3939.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her:

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2022-224-04735

Ansøgningsfrist

31/07/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.