Vacant positions

Eksterne lektorer søges til Studienævnet for Psykologi

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, er et antal stillinger som ekstern lektor ledigt ved bachelor- og kandidatuddannelsen i Psykologi. Stillingen er til besættelse fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Timetallet vil variere på semestrene.

Stillingsbeskrivelse

Som ekstern lektor har du mulighed for at anvende din viden til at uddanne unge mennesker og give dem et indblik i dine praktiske erfaringer. På Psykologiuddannelsen er de eksterne lektorer et vigtigt supplement til forskernes undervisning. Funktionen som ekstern lektor giver dig desuden mulighed for at opdatere din teoretiske viden, diskutere med ambitiøse studerende og blive del af et stærkt fagligt miljø. Stillingen indbefatter undervisning, vejledning og skriftlig og mundtlig eksamination samt vejledning i tilknytning til en række projektmoduler i relation til et eller flere af følgende fagområder: 
- Pædagogisk psykologi
- Organisationspsykologi
- Rehabiliteringspsykologi
- Kliniskpsykologi - Social- og personlighedspsykologi
- Udviklingspsykologi
- Kognitionspsykologi
- Neuropsykologi
- Arbejds- og organisationspsykologi

Idet vi søgere eksterne lektorer indenfor flere områder, bedes ansøgere angive hvilke område(r) de (vurderer de) kan undervise inden for i ansøgning Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL). Undervisning, pædagogisk planlægning og vejledning skal afspejle universitetets principper for læring, Problembaseret Læring (PBL).

Den ideelle kandidat har derfor kendskab til og erfaring med disse.  Såfremt den ansatte eksterne lektor ikke har PBL-kursus, vil denne blive sendt på kursus indenfor et år efter ansættelsesstart. Det vil sige ansøgere som matcher øvrige områder, uden at have kendskab til PBL opfordres til at søge den opslåede stilling.

Den kommende eksterne lektor skal kunne varetage vejlednings- og undervisningsopgaver på bacheloruddannelserne og kandidatuddannelsen i Psykologi samt sidefagsuddannelsen i psykologi og være fagligt kvalificeret til at påtage sig vejlednings- og undervisningsopgaver på 1-10 semester. Ansøgere kan orientere sig om semestrenes faglige indhold på http://www.psykologi.aau.dk, www.psykologi.aau.dk.  

Stillingerne tilknyttes primært en sektion med forskere og undervisere inden for samme fagområde. For yderligere information om instituttet henvises der til instituttets hjemmeside på adressen http://www.kommunikation.aau.dk http://www.kommunikation.aau.dk 

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau.
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget.  Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
- CV
- Undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
- Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
- Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Der anvendes shortlisting. Efter ansøgningsfrist vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder findes https://www.haandbog.aau.dk

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen. Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Studienævnsforperson Noomi Mathiesen, e-mail: noomi@ikp.aau.dk og tlf. 9940 3165 eller Vice institutleder Thomas Szulevicz, e-mail: thozu@ikp.aau.dk og tlf. 9940 7367.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, email: hsf-dvip@adm.aau.dk. Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der udstedes frigørelsesattest. Arbejdssted: Aalborg

Stillingsnummer

2022-224-04727

Ansøgningsfrist

01/09/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.