Vacant positions

Specialkonsulent til dekansekretariatet på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH), Aalborg Universitet

I dekansekretariatet på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) søger vi en dedikeret strategisk rådgiver/specialkonsulent, der skal arbejde med rådgivning og administrativ understøttelse af prodekan for forskning. Vi søger en kollega, der brænder for at bidrage til at sikre og videreudvikle TECHs samlede forskningsportefølje og som ser en værdi i tæt samspil med fakultetets nære samarbejdspartnere, både internt og eksternt. I Aalborg Universitets strategi Viden for verden 2022-2026 er hovedfokus at udvikle det missionsbårne universitet. Vores dybe faglighed, tværfaglighed og opsøgende samfundsengagement giver os særlige muligheder for at arbejde med de komplekse udfordringer, som verden står overfor. TECH-fakultetet støtter op om universitetsstrategien med en underliggende fakultetsstrategi, der sigter mod at være førende inden for udvikling af digitale teknologier, design og planlægning. Der er fokus på etablering af partnerskaber og stærke miljøer, som understøtter både missionsdrevet og grundlagsskabende forskning. Fakultetet har også som mål at uddanne entreprenante dimittender med fokus på øget konkurrenceevne og innovationskraft. Desuden satser fakultetet stort på efter- og videreuddannelsesområdet.

Stillingsbeskrivelse

Som strategisk rådgiver vil en af dine vigtigste opgaver være at have eller oparbejde en opdateret indsigt i og overblik over de mange forskellige aktiviteter og agendaer, nationalt såvel som internationalt, der påvirker forskningsområdet på et universitet, således at du kan yde en professionel rådgivning til fakultetets ledelse. 

Af øvrige opgaver kan nævnes at:

 • Understøtte prodekan for forskning i det daglige ledelsesmæssige og strategiske arbejde
 • Agere sparringspartner og rådgiver for prodekanen for forskning. Det vil sige at holde dig orienteret, udarbejde analyser og beslutningsgrundlag, samt implementering heraf
 • Følge med i relevante forskningspolitiske tiltag og tendenser, og omsætte dette til rådgivning af prodekan (i samarbejde med det øvrige dekansekretariat)
 • Beskrive og drive strategiske indsatser og projekter, som igangsættes af prodekan og dekanatet
 • Sikre høj kvalitet i forberedelse, gennemførelse og opfølgning på bl.a. AAUs strategi og fakultetsstrategien
 • Understøtte opgaver på tværs af universitetets hovedområder f.eks. Strategisk Råd for Forskning og Innovation
 • Udarbejde overordnet sagsbehandling og beslutningsoplæg på sager af ledelsesmæssig karakter som fx indstillinger, notater, forespørgsler m.m.
 • Fungere som bindeled mellem dekanatet og fakultetets institutter og administration på AAU indenfor forskningsområdet

Kompetencer

Vi søger en rådgiver med en relevant kandidatuddannelse, som bl.a. har erfaring med strategisk ledelsesstøtte og sekretariatsbetjening. Kendskab til forskningsområdet på et universitet vil være en klar fordel, men er ikke et must. Optimalt set har du erfaring med at drive udviklingsprocesser samt professionel ledelsesbetjening og ønsker nu at bruge dette som baggrundsviden i en funktion som strategisk rådgiver, hvor du får mulighed for at præge jobbet.

For at kunne løse opgaverne vil det være nødvendigt, at du:

 • Er en skarp analytiker med strategisk forståelse og politisk tæft
 • Har en struktureret og selvstændig tilgang til dit arbejde
 • Løser opgaver på højt niveau og indimellem med kort tidsfrist
 • Er god til at samarbejde og har en god fornemmelse for, hvordan du kan understøtte prodekan og dekanatets arbejde med god forberedelse og effektiv administration
 • Har personlig integritet og situationsfornemmelse, så du både tør anbefale og udfordre ledelsen ift. beslutninger, så vi sammen sikrer det bedste resultat
 • Er holdspiller og kan håndtere en omskiftelig hverdag
 • Behersker engelsk både skriftligt og mundtligt

Om TECH dekansekretariat

TECH dekansekretariat tæller 5 strategiske rådgivere, 2 sekretærer og 1 sekretariatschef. Sekretariatets kerneopgave er at understøtte og servicere dekan og prodekaner, samt deltage aktivt i implementeringen af fakultets strategi, universitetets strategi, hvor TECH dekanen er direktionsansvarlig for forskningssporet. Vi har et bredt samarbejde internt, såvel som eksternt og møder i forbindelse med opgaveløsningen mange forskelligartede samarbejdspartnere. I dekansekretariatet vægter vi et godt og trygt arbejdsmiljø, et positivt og tæt kollegaskab og et arbejdsliv i balance.

Kontakt

For flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Lise Dahlgaard på tlf. 6167 4678, lim@adm.aau.dk  Bemærk: ferie i uge 29-31.

Stillingen er til besættelse fra 1. oktober 2022 eller snarest muligt herefter. Samtaler forventes afholdt d. 19. august og d. 23./24. august 2022.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som specialkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1193234

Ansøgningsfrist

15/08/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.