Vacant positions

Projektleder til at drive tre ambitiøse signaturprojekter på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Ved Dekansekretariatet på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, er en fuldtidsstilling som projektleder for tre signaturprojekter ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset frem til 31. december 2025.

Stillingsbeskrivelse

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH) har vedtaget tre ambitiøse signaturprojekter med det formål at opdyrke og styrke samarbejdet på tværs af tre forskningsmæssige kerneområder på fakultetet.

De tre signaturprojekter omhandler:

 • Computational SSH
 • Environmental SSH
 • Børn og Unge

Til at varetage den administrative koordinering, facilitering og projektledelse af de tre projekter søger vi en dedikeret medarbejder, der tager store og små opgaver med et smil, der kan understøtte den faglige projektleder samt være bindeled mellem vores ledelse og de faglige miljøer bag projekterne.

HVEM ER VI?
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH) er et nyt fakultet etableret pr. 1. januar 2022. SSH er en fusion af to tidligere fakulteter og det eneste af sin slags i den danske universitetsverden.

Fakultetet er kendetegnet ved forskning og uddannelse med mennesket og dets sociale omgivelser, institutionelle relationer og kulturelle kontekst i fokus. På SSH vil vi være proaktive og dagsordensættende i forhold til nye tværvidenskabelige initiativer og banebrydende forskning inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige felt. Derfor byder SSH ind med viden om og løsninger på nogle af de store udfordringer samfundet og mennesket står over for lokalt, nationalt og globalt. Vores tre signaturprojekter er både en integrationsskabende og strategisk indsats for at sætte den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning på landkortet.   

Din dagligdag vil blive i Dekansekretariatet på SSH. Sekretariatets fokus er politisk og strategisk ledelsesbetjening af dekanat og fakultetsledelse på SSH inden for universitetets kerneområder. Vi har ansvar for at understøtte dekanatets strategi- og udviklingsprojekter på fakultetet.

HVAD ER DINE OPGAVER OG KOMPETENCER?
Vi forventer en projektleder, der har erfaring med at drive udviklingsprojekter og gerne i tæt samarbejde med fagprofessionelle. Du skal have en udpræget evne til at skabe kontakt og samarbejde med en bred vifte af forskellige interessenter samtidig med, at du skal sikre både overordnet fremdrift og den daglige logistik omkring projekterne i form af mødeforberedelse, sekretariatsbetjening af styregruppe mv.

Der vil blive lagt vægt, at du har følgende kvalifikationer:

 • Kan omsætte og videreformidle kompleks viden
 • Kan arbejde proaktivt, inddragende og helhedsorienteret
 • Har erfaring med procesledelse
 • Har erfaring med facilitering og afholdelse af workshops, seminarer, konferencer mv.
 • Er en dygtig kommunikator i både skrift og tale
 • Kan begå dig på både dansk og engelsk
 • Er i stand til både at have overblik og styr på detaljen
 • Kan bevare overblikket i perioder med stort arbejdspres og meget varierende og ofte komplekse arbejdsopgaver.

Derudover er gode samarbejdsevner en helt central kompetence, da en stor del af dit arbejde vil involvere samarbejde med mange forskellige interessenter. Ligeledes er du udadvendt og vant til at udvikle ideer og se muligheder i samarbejdet med andre. Samtidig er du initiativrig og evner at omsætte ideer til praksis.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Planlægning, afholdelse og facilitering af seminarer, netværk og workshops
 • Praktisk planlægning og koordinering af projektaktiviteter, herunder styregruppemøder
 • Løbende dialog og sparring med de faglige ledere, projektdeltagere og eksterne interessenter
 • Kontakt og outreach til eksterne interessenter og samarbejdspartnere
 • Brobygning internt i organisationen
 • Analyser af det politiske og fundingmæssige landskab i forhold til de tre signaturprojekters emneområder
 • Monitorering af projektøkonomi
 • Administrativ projektsupport og kvalitetssikring, herunder udarbejdelse af projektstatusrapporter til styregrupper.

Dine tætteste samarbejdspartnere bliver de tre faglige projektledere, som er forskere frikøbt til opgaven, samt en nyansat kommunikationsmedarbejder, der sammen med dig udgør den samlede administrative support til de tre signaturprojekter. Da stillingen er nyoprettet, vil der være gode muligheder for at sætte dit præg på både arbejdsform og opgaveløsning.   

Du kommer til at referere til sekretariatschefen for Dekansekretariatet.

ØNSKER DU FRIHED UNDER ANSVAR OG GODE UDVIKLINGSMULIGHEDER?
Aalborg Universitet er en verden af viden – og i Dekansekretariatet er tonen uformel og engagementet højt. Til tider har vi en hektisk og omskiftelig hverdag tæt på den strategiske ledelse, men vi sætter udvikling, samarbejde og et godt arbejdsklima meget højt. Vi vil sørge for, at du får en god introduktion og oplæring, og samtidig vil du have gode muligheder for at bidrage med netop din personlighed og dine erfaringer.

Du vil få frihed under ansvar og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

VIL DU VIDE MERE?
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Jette Kollerup Bangsø på tlf. 9941 7321/61516460 eller mail jkb@adm.aau.dk.

Arbejdsstedet er på AAU’s campus i Aalborg Øst, men du må ligeledes påregne arbejdsdage på vores campus i Sydhavnen i København.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 34.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som Special- eller chefkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2022-224-04801

Ansøgningsfrist

18/08/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.