Vacant positions

ØKONOM MED SPECIALE I PROJEKTØKONOMI

Motiveres du af en dagligdag fyldt med spændende og mangeartede økonomiopgaver? Trives du med, at opgaverne er foranderlige og komplekse, og er du en team-player – og vil du samtidig være del af et institut, hvor vi er med til at løse store, aktuelle samfundsudfordringer som fx den bæredygtige omstilling og kortlægning af coronavirus mutationer? Så er du måske vores nye kollega.

Stillingsbeskrivelse

Drømmer du om et job, hvor du arbejder tæt sammen med andre om at understøtte forskning i en stor politisk ledet organisation?
På institut for Kemi og Biovidenskab vækster vi inden for eksternt finansierede forskningsprojekter, hvorfor vi søger endnu en dygtig og kompetent kollega, som kan supportere vores skarpe forskere med administrativ projektledelse af danske, europæiske og internationale forskningsbevillinger.

Som medarbejder i økonomiteamet vil du få ansvaret for en projektportefølje, hvor du i tæt samarbejde med de respektive forskningsledere følger projektøkonomien og sikrer overholdelse af bevillingsgivers krav ift. administrative deadlines, budgetter og korrekt anvendelse af midler. Du vil desuden have mange samarbejdsrelationer til flere af vores kolleger internt på Instituttet særligt vores HR-medarbejder. Du vil være Instituttets ansigt udadtil i forhold til det administrative samarbejde med bevillingsgivere, så forskeren kan fokusere på de videnskabelige dele af de eksternt finansierede forskningsprojekter.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. dække følgende:

 • At sætte sig ind i danske og udenlandske bevillingskontrakter og navigere inden for disse rammer
 • At rådgive om og kvalitetssikre budgetter til fundingansøgninger
 • Gerne kendskab til projektansøgninger og bevillingsgiveres regler herunder gerne EU-projekter
 • Hjælpe vores forskere med økonomimæssigt at styre komplekse projekter sikkert fra ansøgning til slutrapportering
 • Har gode samarbejdsevner, evner til at skabe tillid og er en teamplayer.
 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og er god til at holde hovedet koldt og prioritere opgaver, så deadlines overholdes.
 • Har gode kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt og har erfaring med at anvende engelsk som arbejdssprog.
 • Har øje for, hvordan projekterne indgår i instituttets økonomiske helhed.

Vi er et sekretariat i udvikling, hvor nøgleordene teamorganisering, samarbejde, videndeling og en positiv feedback-kultur er omdrejningspunktet for vores arbejde og dagligdag både internt i sekretariatet, på instituttet og på tværs af universitetet. Vi er en gruppe dedikerede medarbejdere, som tager ejerskab for vores opgaver med stor fleksibilitet i opgaveløsningen og tror på, at alle bidrager til fælles udvikling gennem en positiv og professionel indstilling. Vi har en samarbejdskultur, hvor vi er glade og stolte over vores arbejde og de resultater, som vi sammen opnår.

Du har flair for tal, formidling og processer
Du har en relevant uddannelse som fx cand.merc., cand.oecon. eller lignende uddannelse på universitetsniveau, eller har uddannelser og erfaring, der tilsammen matcher en sådan. Du har gerne erfaring inden for området fx fra et universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution og en faglig ballast i forhold til dokumentation og regnskabsaflæggelse. Vi forventer, at du har interesse og forståelse for arbejdet i en politisk organisation og motiveres af at skabe struktur og fremdrift i en travl hverdag. Du besidder et godt overblik og en udpræget sans for detaljer og systematik og har viljen og evnen til at få fulgt opgaver til dørs i en hverdag med deadlines og perioder med spidsbelastning. Ydermere har du en proaktiv tilgang til såvel opgaver som at hjælpe og servicere vores videnskabelige personale samt gode sociale evner, så du formår at indgå i dialog og samarbejde med mange forskellige typer mennesker på alle organisatoriske niveauer.

Du har lysten til at arbejde med optimering af administrative sagsgange på en konstruktiv måde og gode IT-kundskaber og parathed til at lære at begå dig effektivt i relevante interne IT-systemer

Som person er du:

 • Energisk og motiveres af en spændende og varieret hverdag
 • Engageret og initiativrig af natur
 • Nytænkende med henblik på at udvikle eksisterende processer og ansvarsområder
 • Analytisk, struktureret og evner at skabe overblik over store og komplekse opgaver
 • Du er på forkant med opgaverne og kan omstille dig hurtigt i en omskiftelig hverdag
 • Positiv, i godt humør og besidder gode samarbejdsevner.

Det er vigtigt, at du evner at balancere behovet for høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, samtidig med at du er teamplayer og anerkender, at samarbejde er vigtigt for at kunne levere en professionel service. Vi lærer meget af hinanden og det er derfor vigtigt, at du har evnen og viljen til at dele din viden med dine kolleger og også selv kan drage nytte af kollegers erfaringer.

En dynamisk arbejdsplads i kontant udvikling
Ved Institut for Kemi og Biovidenskab arbejder vi løbende på at udvikle vores organisation og opgavevaretagelse. Vi tilbyder et alsidigt job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne og med en bred kontaktflade samt gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Du får nogle dedikerede kolleger, som lægger vægt på faglighed og samarbejde i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor det til tider går stærkt, men hvor der også er øje for det sociale.

Ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Marianne Dalsgaard Brønnum på tlf. 9940 8450 / mdb@bio.aau.dk eller faglig koordinator Anders W. Ægidiussen på tlf.9940 9617 / awi@bio.aau.dk

Tiltrædelse pr. 01.11.2022 eller snarest derefter.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 13. september (1. runde) og fredag den 16. september (2. runde).

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

ØKONOM MED SPECIALE I PROJEKTØKONOMI

Ansøgningsfrist

08/09/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.