Vacant positions

Udbuds- og Indkøbschef til Økonomiafdelingen (ØA) på Aalborg Universitet

Vi søger en dygtig leder (udbuds- og indkøbschef), som sammen med et team af engagerede medarbejdere kan udvikle og sikre det spændende og gode arbejde med udbud og indkøb på Aalborg Universitet. Aalborg Universitet er ved at forme sig som en missionsdrevet organisation, hvor der bydes ind med løsninger på de helt store globale udfordringer i verden. På indkøbsområdet vil især bæredygtighedsdagsordnen fylde endnu mere fremadrettet, og have fokus på minimering af især klimaaftrykket via universitets indkøb.

Stillingsbeskrivelse

En hovedopgave for vores nye indkøbschef bliver at udarbejde grundlaget for en opdateret strategi for udbud og indkøb på universitetet, som flugter med AAUs strategiske intentioner i Viden for Verden og AAU - et missionsdrevet universitet.

Involvering og ansvar:
Du bliver chef for Indkøbsafdelingen, hvor du, sammen med seks medarbejdere, er med til at udvikle indkøbsområdet på Aalborg Universitet. I indkøbsafdelingen gennemføres udbuds- og indkøbsprocesserne på tværs af universitetet, og dette sker igennem en tæt dialog med organisationen omkring implementering og drift af aftalerne. Samtidig er der tæt koordinering og samarbejde på tværs af de danske universiteter, hvor der løbende gennemføres fællesudbud.

Afdelingens arbejde er kendetegnet ved dyb faglighed, hvor nye opgaver modtages positivt og med fokus på at finde løsninger. Der er stort engagement og ejerskab omkring opgaverne, hvor alle motiveres af at skabe værdi for organisationen. Afdelingen prioriterer det faglige fællesskab højt via faglige sparringsseancer, og der er gode muligheder for at drøfte både konkrete og generelle problemstillinger i teamet.

Som leder vil du opleve en høj grad af frihed under ansvar i forhold til at forvalte og udvikle din del af forretningen, og du vil indgå i den operationelle ledergruppe under vicedirektøren for økonomi.

Koblingen til resten af Økonomiafdelingen, men også andre enheder i Fælles Service og især de mere fagspecifikke indkøb på forskningsområdet på institutterne er vigtig. Derfor vil samarbejde og en serviceorienteret tilgang være betydningsfulde værdier.

Dine ansvarsområder vil inkludere:
 • At tage fat i arbejdet med at forme en ny indkøbspolitik på indkøbsområdet på AAU, med særligt fokus på bæredygtighed, jf. AAUs strategi ”Viden for Verden”
 • Varetage personaleansvar for et team med opgaver indenfor udbud, contract management og datamanagement
 • Sikre udvikling og optimering af indkøb, både internt og eksternt
 • Selv indgå engageret i arbejdet med udbudsopgaver på tværs af identificerede indkøbskategorier
 • Sikre opbygning af performance- og afrapporteringsmateriale i forhold til AAU’s direktion og institutledere mv.
 • At tage del i ledelsesarbejdet i Økonomiafdelingens ledergruppe, hvor fokus er på de tværgående opgaver og sikring af transparens og koordinering mellem enhederne.
Kvalifikationer:
 • Du har en relevant videregående uddannelse
 • Du har relevant udbuds- og indkøbserfaring og med fokus på offentligt indkøb
 • Ledelseserfaring er vigtigt, men er ikke et ufravigeligt krav
 • Du er engageret i det daglige ledelsesarbejde og sikring af et godt arbejdsmiljø i enheden og ØA
 • Du understøtter og udvikler medarbejderne gennem det daglige arbejde
 • Du har talforståelse og godt købmandskab
 • Du har dygtige kommunikationsevner i forhold til både internt og eksternt samarbejde
 • Du har projektledelsesevner
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du besidder gode dansk- og engelskkundskaber.
Arbejdsstedet er i Aalborg, men tjenesterejser mellem alle AAU’s adresser (primært Kbh og Esbjerg) kan forekomme.

Økonomiafdelingen er organiseret i en række enheder med fokus på ledelsesinformation, bogholderi, budgetenhed, analyseenhed, systemforvaltning og projektøkonomi.

Som afdeling er vi orienteret imod at levere sikker drift ift. hele AAU, hvor der skal være plads til udvikling mv. Vi leverer i dag økonomiservice på højt niveau, og vi har gode samt stærke relationer til de faglige miljøer. Fremtiden bringer endnu mere digitalisering og projektorganisering ind mod økonomiområdet.

Vi sidder i åbne kontormiljøer og vægter fleksibilitet højt, hvorfor der er god mulighed for at tilrettelægge arbejdsdagen, så det hænger sammen med familieliv mv.

Yderligere information:
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, kan du kontakte Vicedirektør for Økonomi, Steen Harrit Jakobsen på +45 2521 9894 eller på mail: shja@adm.aau.dk.

Vi forventer at holde første runde samtaler tirsdag i uge 41 samt anden runde fredag i uge 44. Mellem samtalerne gennemføres en personlighedstest. 

Der er tale om en fast fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Ansættelse er pr. 1. januar 2023.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som chefkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1195799

Ansøgningsfrist

02/10/2022

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.