Vacant positions

Visionær Institutleder til Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet

“Digital technology shapes all of society as well as all sectors of the economy. It transforms the way industry develops, produces new products and services as well as influences the way we live, travel, work and learn. Digital technology is central to any sustainable future. The focus of the Department of Electronic Systems is on building the technologies that allows us to succeed in such transformations”. (Department Strategic Plan 2025) Aalborg Universitet søger en visionær og kompetent leder til at stå i spidsen for et institut i den europæiske elite, som bidrager med forskningsresultater og kvalificerede kandidater til såvel de danske virksomheder som til løsning af nogle af de helt store udfordringer i verden.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Elektroniske Systemer er førende inden for ingeniørvidenskab med særlige styrkepositioner på det digitale område, herunder blandt andet reguleringsteori, lyd, cybersikkerhed, AI, samt inden for kommunikationsteknologi, hvor Instituttet er i verdenseliten. Faglighederne bringes i spil blandt andet i digital sundhed samt løsninger rettet mod vand- og energisektoren og robotteknologi.

Instituttet er kendetegnet ved et tæt samarbejde med offentlige aktører og private virksomheder samt andre universiteter både nationalt og globalt. Vores arbejde og forskning tager afsæt i virkelige udfordringer og problemer, og vi driver et stort antal forskningsprojekter finansieret af både private og offentlige fonde samt EU.

Instituttet uddanner ingeniører på områder med stor efterspørgsel og inddrager og aktiverer de studerende i undervisningen, så fremtidens arbejdskraft bliver klædt bedst muligt på til opgaverne i erhvervslivet.

Institut for Elektroniske Systemer har omkring 200 ansatte, 620 studerende og 90 ph.d.-studerende fordelt på campus i Aalborg og København. 40% af instituttets forskere og Ph.d.-studerende er internationale. Du kan læse mere om instituttet her.

Opgaven

Din overordnede opgave er at varetage instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Du repræsenterer instituttet udadtil og er med afsæt i problembaseret læring med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og vidensamarbejde. Du bidrager til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

Det er din rolle som institutleder at sikre sammenhængskraft internt på instituttet. Det er således vigtigt, at du lytter åbent, kommunikerer tydeligt og er synlig i dagligdagen i organisationen. Du skal kunne lede en kompleks organisation med medarbejdere fordelt på de to geografiske lokationer i hhv. Aalborg og København. Som institutleder på AAU skal du kunne lede gennem ledere og praktisere god institutledelse. Læs mere her.

Som institutleder skal du videreføre og –udvikle Institut for Elektroniske Systemer, med de styrkepositioner som instituttet har opbygget igennem mange år. Et særligt fokus skal fremover lægges på talentudvikling og rekruttering – af såvel dygtige forskere og undervisere som dygtige studerende. Instituttet har en demografisk udfordring med bl.a. faldende ungdomsårgange. Det er således essentielt, at instituttet fremstår som et attraktivt og fremtidsorienteret miljø, som appellerer til fremtidens medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdspartnere. Desuden forventes fokus på internationalisering på instituttet såvel som på fakultetsniveau.

Du indgår i velfungerende og visionære ledelsesgrupper på såvel fakultets- som institutniveau. I fakultetsledelsen på det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) har du sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere ansvaret for at lede fakultetet, herunder at implementere fakultetets strategi og universitetets strategi Viden for Verden 2022-2026. I ledelsen af instituttet har du en viceinstitutleder for uddannelse, 6 sektionsledere, en sekretariatschef samt en teknisk leder refererende til dig. Du referer selv til fakultetets dekan.

Vi ønsker os derfor, at:

 • Du er en anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, og du kan sætte dit visionære præg på fremtidens universitet gennem en videreudvikling af instituttets profil som et attraktivt, inspirerende og bæredygtigt forsknings-, arbejds- og studiemiljø.
 • Du fra din nuværende position på fx et universitet eller et forskningsmiljø i en privat virksomhed har stor indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund såvel nationalt som internationalt.
 • Du har visioner for udvikling af instituttet og for forskningens mulighed for at udvikle og påvirke samfundet, og du forstår at aflæse samfundets fremtidige behov inden for forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensdeling.
 • Du har interesse og blik for talentudvikling og for at skabe attraktive faglige miljøer. Din ledelsesstil og personlighed er motiverende og samlende.
 • Du har erfaring med strategisk ledelse og du forstår at agere i en kompleks organisation med mange interessenter. Du bestræber dig på at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og eksternt samarbejde i tæt dialog med instituttets medarbejdere.
 • Du har stærke kommunikative evner på både dansk (evt. skandinavisk) og engelsk. Du har gennemslagskraft og kan udvise beslutningsdygtighed og handlekraft i en kompleks organisation, og du kan opbygge og udvikle et stærkt ledelsesteam med dig selv i spidsen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansøgning

Aalborg Universitet skal senest 01.01.2023 modtage din ansøgning elektronisk, vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.  AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Læs mere om Aalborg Universitet her.

Ansættelsesprocedure

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Thomas Bak på tlf. +45 25 67 49 89/mail dekan-tech@aau.dk eller direktør Jan Thomsen, Ramsdal Executive, på tlf. +45 40407719/mail jth@ramsdalgruppen.dk

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at blive afholdt d. 12.01.2023, og den anden d. 20.01.2023. Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest herefter.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som institutleder sker på åremål i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse.

Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

Mere om instituttet

Vores forskere og studerende arbejder med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger og har en projekt- og problembaseret tilgang til læring (PBL). Læs mere om PBL og Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability under the Auspices of UNESCO.

Den problemorienterede tilgang og et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner er grundstenen i alle vores uddannelser. Vores ingeniøruddannelser regnes blandt de bedste i verden:

 • AAU’s ingeniøruddannelser er kåret som de fjerdebedste i verden og nummer 1 i Europa (The Global State of the Art in Engineering Education), bestilt af Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • AAU er for sjette år i træk blevet udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa (S.News & World Report).
 • Vurdering af universiteternes bidrag til at nå FN’s 17 Verdensmål (Times Higher Education Impact ranking). Her ligger AAU:
  • Samlet vurdering: Nr. 1 i Danmark. Nr. 31 i verden
  • SDG #4 Uddannelse: Nr. 1 i verden
  • SDG #17 Partnerskaber for handling: Nr. 11 i verden

Stillingsnummer

1199980

Ansøgningsfrist

01/01/2023

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.