Vacant positions

Teamleder til Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet (forlænget ansøgningsfrist)

Er du nysgerrig, inddragende og struktureret? Er du god til at finde løsninger i samarbejde med andre, og kan du holde overblikket over mange komplekse processer? Så er du helt sikkert vores nye teamleder i Økonomiafdelingen.

Stillingsbeskrivelse

Kan du forene personaleledelse og økonomistyring, så har vi et team på 10 personer, der søger en teamleder.

Ud over at være teamets personaleleder, vil du også være ansvarlig for processerne omkring udarbejdelse af universitetets konsoliderede budget og løbende rapportering.

Vi har et årshjul med mange faste leverancer, hvor tilrettelæggelse af effektive processer er afgørende.

Vi er i gang med at omstille økonomiafdelingen til at arbejde mere projektorienteret og på tværs af den centrale fællesadministration, og dine bidrag i denne proces er vigtige. Vi har kontinuerligt fokus på at skabe værdi hos vores samarbejdspartnere, hvorfor vi er i konstant bevægelse og udvikling.

Du vil i stillingen derfor få ansvaret for at styre, koordinere og tilfredsstillende afslutte mange sideløbende udviklingsprocesser, der både opgave- og ressourcemæssigt ligger i kombination med processerne for de faste leverancer.

Øvrig stillingsbeskrivelse:
Stillingen er placeret i den centrale økonomiafdeling, i enheden ”Budget og Planlægning”, hvor der er i alt 10 kolleger. Det tætte samarbejde og den faglige sparring er en stor del af vores arbejdsdag, og det er en kæmpe styrke, at vi har forskellige baggrunde og erfaringsniveauer. Omdrejningspunktet for opgaveporteføljen i teamet er budgettering og opfølgning på institutters, fakulteters og enheders økonomi. Alt dette for at medvirke til øget administrativ kvalitet og sammenhæng samt sikre relevant ledelsesinformation til beslutningstagere. 

Dine arbejdsopgaver vil primært være:
 • Koordinering af tværgående opgaver mellem teamets medarbejdere og på tværs af organisationen
 • Porteføljestyring af teamets udviklingsopgaver, således at det vi beslutter, også er det, vi arbejder efter
 • Bidrage til fremdrift på udviklingsopgaver og sikre, at disse færdiggøres inden for rimelig tid
 • Understøtte videndeling og sparring mellem teamets medarbejdere og på tværs af organisationen
 • Styre og tilvejebringe processerne for konsolidering og udarbejdelse af AAU’s budget, samt udarbejdelsen af universitetets periodeopfølgning sammen med teamets medarbejdere
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation, hvor den skriftlige og talmæssige fremstilling vægtes højt
 • Proaktivt bidrage til den løbende optimering og udvikling af AAU’s økonomistyring
 • Udbredelse af Best practice mellem universitetets enheder
 • Fokus på dokumentation af vores administrative værktøjer i samarbejde med teamets systemansvarlige
 • Udvikling af relevante hjælpeværktøjer
 • Sikring af at universitetets ressourcesystem (RES) og budgetsystem (Prophix) understøtter de værdiskabende processer på universitetet
 • Indfange brugerbehov og sammen med teamet omsætte dem til konkrete og brugbare løsninger
 • Deltagelse i og afholdelse af temamøder på tværs af AAU
 • Daglig personaleledelse af teamet, herunder afholdelse af MUS og løbende opfølgningssamtaler med medarbejderne
 • Sikre et godt arbejdsmiljø for vores 10 medarbejdere.
Det er vigtigt, at den nye teamleder også er en del af det udførende led, og derfor skal du også være indstillet på at være en del af produktionen i teamet.

Din profil:
Du er initiativrig, god på relationer og en struktureret leder, der har din værktøjskasse med økonomistyring i orden. Du arbejder selvstændigt, men er på samme vis opmærksom på sparring med dine kolleger i søgen efter den rette løsning. Du er som teamleder god til at skabe relationer, idet kontaktfladen er stor og med forskellige faglige afsæt.

I dit arbejde vil du løbende koordinere med budgetchefen, og der vil være et tæt samarbejde med de andre faglige koordinatorer, teamledere og funktionschefer i økonomiafdelingen. 

Dine kvalifikationer:
 • Du har en relevant, faglig kandidatuddannelse
 • Du har erfaring med ledelse, koordinering porteføljestyring
 • Du har flair for brug af administrative værktøjer
 • Du er god til at skabe relationer i en stor berøringsflade
 • Du besidder gode kommunikative egenskaber
 • Du har sans for detaljen, men også et øje for optimering af komplekse processer.
Vi sætter pris på god humor og en positiv livsindstilling. Vi værner om den faglige kvalitet og arbejder effektivt, men husker også hinanden på, at der er andet i livet end arbejde. Vi sørger for god introduktion til både arbejdsopgaver og samarbejdspartnere i organisationen. 

Økonomiafdelingen som en attraktiv arbejdsplads:
Økonomiafdelingen er organiseret i en række enheder med fokus på ledelsesinformation, bogholderi, budgetenhed, analyseenhed, systemforvaltning og projektøkonomi.

Som afdeling er vi orienteret imod at levere sikker drift ift. hele AAU, hvor der skal være plads til udvikling. Vi leverer i dag økonomiservice på højt niveau, og vi har gode samt stærke relationer til de faglige miljøer. Fremtiden bringer endnu mere digitalisering og projektorganisering ind mod økonomiområdet.

Vi sidder i åbne kontormiljøer og vægter fleksibilitet højt, hvorfor der er god mulighed for at tilrettelægge arbejdsdagen, så det hænger sammen med familieliv mv.

Stillingen refererer til budgetchef Gitte Hartung. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til budgetchef Gitte Hartung, tlf. 9940 7370 eller gha@adm.aau.dk

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt og forventes besat pr. 1. marts 2023.

Vi forventer at holde samtaler i uge 3.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1200038

Ansøgningsfrist

Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.