Vacant positions

Specialkonsulent til Uddannelsesjura og Sekretariat på Aalborg Universitet (genopslag)

Er du motiveret for et arbejde, der byder på alsidige arbejdsopgaver inden for forvaltningsret, uddannelsesjura og GDPR? Er du drevet af at finde praktiske løsninger i virkelighedens verden? Så har Uddannelsesjura og Sekretariat en spændende og udfordrende stilling som juridisk specialkonsulent til besættelse den 1. april 2023 eller snarest derefter. Det er en stilling på 37 timer ugentligt. Vi forventer, at du har nogle års erhvervserfaring. Erfaring fra et lignende job, gerne fra en politisk ledet organisation eller universitetsverdenen er en fordel, men ikke et krav.

Stillingsbeskrivelse

Uddannelsesjura og Sekretariat varetager en bred vifte af opgaver inden for uddannelsesjura samt sekretariatsbetjening af Studieservice og Vicedirektøren. Af opgaver kan nævnes implementering af ny lovgivning på uddannelsesområdet, juridisk rådgivning og ledelsesunderstøttelse af prorektor, prodekaner for uddannelse samt Vicedirektør, sagsbehandling af studenterklager og disciplinærsager mod studerende, høringssvar til nye love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet, valg til styrende organer, implementering af og rådgivning i GDPR, sagsbehandling af aktindsigtssager, juridisk gennemgang af studieordninger samt fastsættelse af regler og retningslinjer på uddannelsesområdet (f.eks. regler for eksamen, tilmelding til undervisning og prøver, studieaktivitet).

Vi har løbende kontakt og samarbejde med universitets øvrige juridiske enheder, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt de øvrige universiteter i Danmark.

Derudover vejleder vi studienævn og studieledere i forvaltningsret og afgørelsessager og afholder forskellige kurser i blandt andet forvaltningsret.

Dine arbejdsopgaver:
Dine arbejdsopgaver udføres i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Uddannelsesjura og Sekretariatet. Arbejdsopgaverne vil være afvekslende, udfordrende og med gode muligheder for at tage ansvar og påvirke egne opgaver. Du vil være i kontakt med forskellige faggrupper samt indgå i forskelligartede opgaver og relationer.
 
Selvom du får ansvaret for dine egne opgaver og har stor frihed, har vi også et fælles ansvar for at løse teamets opgaver. Derfor gør vi meget ud af at støtte hinanden på tværs i teamet og er parate til at vende en sag eller få et nyt perspektiv på en opgave, hvis en kollega har brug for det. Der er ugentligt fastsat tid til sparring på afgørelsessager. På den måde sikrer vi ensartethed i vores afgørelsespraksis, ligesom det bidrager positivt til den enkelte medarbejders kompetencer.

Arbejdet kan til tider være travlt, da vi er tæt på de politiske beslutninger og har mange kontaktflader i vores daglige arbejde. Du vil blive en del af et team på 12 medarbejdere med en uhøjtidelig, humoristisk omgangstone samt en god holdånd.
 
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:
 • Implementering af og rådgivning i lovgivning på uddannelsesområdet og GDPR
 • Udvikling af nye rammer og retningslinjer inden for forskellige uddannelsesjuridiske områder
 • Selvstændig varetagelse af en række juridiske opgaver, herunder sagsbehandling af afgørelser, såsom eksamensklager, meritklager og klager til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Sagsbehandling af aktindsigter
 • Juridisk gennemgang af studieordninger
 • Ledelsesbetjening af prodekaner for uddannelse og Vicedirektør
 • Fortolkning af eksisterende rammer og retningslinjer
 • Behandling af juridiske sager i relation til andre offentlige instanser, ministerier mm.
 • Understøtte, rådgive og samarbejde med kolleger i organisationen om komplicerede juridiske sager
 • Juridisk vejledning og rådgivning af studieledere og studienævn.
Hvem er du?
Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at du:
 • Har en relevant kandidatuddannelse, f.eks. cand.jur.
 • Har nogle års erhvervserfaring med juridisk sagsbehandling fra en offentlig myndighed
 • Har indgående kendskab til GDPR og forvaltningsret
 • Er god til at planlægge og organisere arbejdet
 • Er god i skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Trives i et afvekslende job, hvor opgaverne og arbejdsmængden løbende ændrer sig
 • Er loyal og imødekommende over for dine kollegaer.
Erfaring fra et lignende job, gerne fra en politisk ledet organisation eller universitetsverdenen er en fordel, men ikke et krav.

Hvem er vi?
Den ledige stilling er tilknyttet Uddannelsesjura og Sekretariat, hvor kulturen er uformel og samarbejdende. Løsningsorienteret service med fokus på brugernes behov er i højsædet. Det samme er læring, udvikling og trivsel – både i forhold til dig som medarbejder, men også for det enkelte team og Studieservice som helhed.
 
Du får frihed under ansvar, et godt arbejdsmiljø, samt udfordrende opgaver, hvor du kan gøre en forskel. 
 
Aalborg Universitet er en spændende verden af viden, og i Studieservice har vi et godt miljø, hvor tonen er uformel og engagementet højt. Til tider har vi en travl og omskiftelig hverdag, men vi sætter udvikling, samarbejde og et godt arbejdsklima meget højt. Vi vil sørge for, at du får en god introduktion og oplæring, og samtidig har du gode muligheder for at påvirke dit nye job og bidrage med netop din personlighed og dine erfaringer. Nytænkning og nye udviklingsmuligheder er meget velkomne.
 
Fysisk er Uddannelsesjura og Sekretariat placeret på Fredrik Bajers Vej 1, 9220 Aalborg Øst, som også vil være dit tjenestested. Der vil som udgangspunkt være mulighed for hjemmearbejde en dag om ugen.
 
Interesseret? Se hvem vi er på denne hjemmeside eller www.aau.dk.
 
For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Christina Buhl på tlf. 9940 7545 eller cbu@adm.aau.dk eller chef for Uddannelsesjura og Sekretariatet Jesper Bjørn Gorm Poulsen på tlf. 9940 7383 eller jp@adm.aau.dk.
 
Mere om stillingen:
Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt. 

Ansøgningsfrist: Søndag den 12. februar 2023. 1. runde samtaler forventes at blive torsdag den 16. februar 2023.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som specialkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1204068

Ansøgningsfrist

12/02/2023

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.