Vacant positions

Kliniske lærere inden for gynækologi-obstetrik (2023-224-05142)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er et antal stillinger som klinisk lærer inden for gynækologi-obstetrik ledige til besættelse snarest muligt. Stillingerne er tidsbegrænsede for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

Kandidatuddannelsen i medicin ved Aalborg Universitet tager udgangspunkt i det kliniske miljø. Der pågår en udvikling i struktur og pædagogisk tilgang til læring, som matcher udviklingen i omfanget af medicinstudiet ved Aalborg Universitet. Den kliniske lærer vil gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på kandidatuddannelsen medvirke til udviklingen og implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet i samarbejde med fagets kliniske professor. Undervisningen ved Aalborg Universitetshospital omfatter casearbejde, forelæsninger, symposier, kliniske færdighedsøvelser, lærerfeedback og faglig refleksion. .

Aalborg Universitet tilbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ved Klinisk Institut med henblik på at ruste underviserne bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsen. Kurset er et nødvendigt bidrag til funktionen som klinisk underviser med ansættelse ved Klinisk Institut.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Viceinstitutleder for Uddannelse, Jette Kolding Kristensen, jkk@dcm.aau.dk eller Klinisk Koordinator Stig Andersen, stiga@dcm.aau.dk.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en relevant kandidateksamen. Ved den samlede vurdering vil der blive lagt vægt på pædagogiske kvalifikationer og interesse, ligesom forskningserfaring vægtes.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Ansøgningen skal indeholde:

  •  Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (Cand.med.)
  • Publikationsliste, men ikke publikationer
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i en undervisningsportfolio
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Der anvendes shortlisting. Efter høring af bedømmelsesudvalg vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR Partner, Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter, gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt aftale mellem Foreningen af Yngre Læger, Foreningen af speciallæger samt videnskabsministeriet for kliniske Læger.

Stillingsnummer

2023-224-05142

Ansøgningsfrist

12/02/2023

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.