Vacant positions

2023-224-05139 Ekstern lektor i strukturelt design og arkitektur

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet er en stilling som ekstern lektor i strukturelt design og arkitektur ledig til besættelse fra 1. marts 2023 og for en periode på 3 år. Institut for Arkitektur og Medieteknologi har som mål at udvikle innovative, ingeniørbaserede uddannelses- og forskningsmiljøer, som integrerer kreativitet, ingeniørfaglighed og teknologi med arkitektur, urban design, industriel design, digital design og medieteknologi. Instituttet er blandt de førende forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark, som beskæftiger sig med den udfordring, der ligger i samspillet mellem kreativitet og teknologi og udvikler nye områder inden for forskning og uddannelse rettet mod slutbrugeren.

Stillingsbeskrivelse

Den eksterne lektor skal varetage undervisnings- og vejledningsopgaver i sektionen og der søges en person med undervisningserfaring fra både bachelor og master niveau. Fagligt søges en person med praksis- og akademiskerfaring inden for: konstruktion, integreret design og computational design.

Du kan læse mere om instituttet her: CREATE Institutbrochure

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Institutleder Hans Jørgen Andersen, mail: hja@create.aau.dk

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.
Bedømmelse af ansøgere, der er shortlistet, sker ved sagkyndigt udvalg.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Sanne V. Hejlesen, mail: est-st-hr@adm.aau.dk eller telefon (+45) 99403972. 

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her:  

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen som ekstern lektor sker i henhold til aftale mellem Skatteministeriet og Akademikerne af 16.3.2022 samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Universiteter af 11.12.2019.

Stillingsnummer

2023-224-05139

Ansøgningsfrist

08/02/2023

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.