Vacant positions

Professor i markedsføringsret og digitale transformationer

Ved juridisk Institut, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, er der en ledig stilling som professor inden for markedsføringsret og digitale transformationer pr. 1. juni 2023 eller snarest muligt herefter. Stillingen er som udgangspunkt på 7,4 timer ugentligt. Der kan dog evt. indgås aftale om en højre beskæftigelsesgrad.

Stillingsbeskrivelse

Juridisk Institut er rammen om et dynamisk og ambitiøst forsknings- og uddannelsesmiljø. Med fokus på værdier som engagement, fællesskab, frihed, balance og ordentlighed, ønsker instituttet at bidrage med juridisk forskning til løsning af samfundsrelevante problemstillinger og med uddannelse af høj kvalitet til fremtidens arbejdsmarked. Vi søger nye kolleger, som har lyst til at være en del af et spændende juridisk miljø på et missionsorienteret universitet

Med professoratet ønsker instituttet at styrke sin forskning inden for markedsretten og forbrugerretten.

Professoren forventes at bidrage til udbygning af instituttets forskning og undervisning i markedsføringsret i bred forstand, herunder med fokus på de muligheder og udfordringer, digitale transformationer giver anledning til. Forskningsmæssigt bliver professorens konkrete opgave at etablere forskning på internationalt niveau inden for markedsføringsret samt tilstødende retsområder som fx databeskyttelsesret og it-ret. Professoren forventes at deltage aktivt i udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø.

Der vil blive lagt vægt på ansøgerens indgående og brede viden om markedsføringsret og relaterede retsområder samt forståelse for betydningen af digitale transformationer. Ansøgeren forventes at have grundigt indblik i EU-retlige aspekter af markedsføringsretten og det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan arbejde tværfagligt og bidrage til samarbejde med andre fagligheder og forskningsmiljøer.

Ansøgernes omfattende og brede erfaring med undervisning i markedsføringsret, herunder fag, der vedrører it- og databeskyttelsesretlige aspekter, vil også blive vægtet, ligesom ansøgers evne til at bidrage til videreudvikling af undervisningsaktiviteter inden for disse områder.

ET PROFESSORAT - FORMELLE KVALIFIKATIONSKRAV OG STILLINGSINDHOLD
Et professorat er en tidsubegrænset stilling med forpligtelse til forskning, undervisning og publicering/videnskabelig formidling.

Det forudsættes, at ansøgere til professoratet kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, og kan dokumentere at have bidraget væsentlig til udviklingen af stillingsbeskrivelsens fagområde. Der lægges vægt på, at ansøger kan varetage forskningsledelse eller anden form for ledelse, pædagogisk vejledning og supervision og fagligt bedømmelsesarbejde.

ANSØGNINGEN
Ansøgningen til stillingen skal indeholde følgende:

  • CV
  • Fuldstændig publikationsliste fordelt på forskellige typer (monografi, publikation med flere forfattere, journals etc.). De vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen, skal markeres. Der må maksimalt vedhæftes 10 publikationer.
  • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Vejledning til undervisningsportfolio.
  • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. 

BEDØMMELSE

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen

KONTAKTINFORMATION
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Trine Schultz, på tlf. 9940 8126 eller ts@law.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingen er som udgangspunkt på 7,4 timer ugentligt. Der kan dog evt. indgås aftale om en højre beskæftigelsesgrad.

Stillingsnummer

2023-224-05165

Ansøgningsfrist

26/03/2023

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.